วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          หากพูดถึงคำว่า “ธุรกิจ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงในเรื่องราวของ “เงินๆ ทองๆ” หรือ “การทำกำไร” ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่ค่อยดีกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นเรื่องของคนที่เห็นแก่เงิน เป็นเรื่องของการเอาเปรียบ เงินทำให้คนเรามีความโลภไม่รู้จักพอ เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มีความสุข หรือ เงินซื้อความสุขไม่ได้ และ อื่นๆ อะไรประมาณนี้           อย่างไรก็ตามในโลกยุคดิจิทัล แนวความคิด หรือ ทัศนคติแบบลบๆ เกี่ยวก...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ปัจจุบัน เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรวมกลุ่มกัน แล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากขึ้น โดยพวกเขานั้นจะชักชวนเพื่อนและคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ดังเช่น กลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มยังยิ้ม  ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560–2561 ประเภทกลุ่มเยาวชน ซึ่งชื่อ “ยังยิ้ม” ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ที่อ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          มะพร้าวนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมาก ในปัจจุบันมะพร้าวได้ถูกนำมาผลิตเป็นอาหารและแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในประเทศไทยของเรามีแหล่งปลูกมะพร้าวอยู่ที่ภาคกลางและภาคใต้ และที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเองนั้น        ก็เป็นแหล่งการปลูกมะพร้าวดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่าง แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาอาชีพการทำสวนมะพร้าวในพื้นที่แห่งนี้ได้กำลังถูกกลืนห...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อเราพูดถึงคำว่า “นักรบ” เรามักจะนึกถึงภาพ “นักรบสีเขียว” แต่งกายชุดสีเขียว และมีอาวุธประจำกาย ที่พร้อมจะมอบกายถวายชีวิตให้กับการป้องกันภยันตรายจากอริราชศัตรู...แต่หากพูดถึง “นักรบสีน้ำเงิน” ผู้คน    ก็อาจจะรู้สึกแปลก ๆ ว่า เอ....“นักรบสีน้ำเงิน” มันเป็นอย่างไรกันหนอ           “นักรบสีน้ำเงิน” จริง ๆ ก็มีพื้นฐานมาจาก “นักรบสีเขียว” และก็มีห...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง “การรบทัพจับศึก” แต่จริงๆ แล้ว คำว่า ความมั่นคง มีความหมายมากมายหลากหลาย อาทิเช่น ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านการเมือง และ ในด้านอื่นๆ  ในทำนองเดียวกัน หากพูดถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง “ทหาร” ที่มีหน้าที่หลักในเรื่อง “การรบทัพจับศึก” นั่นคือ ภาพของ “ทหาร” ในอดีตที่อยู่ภายใต...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          สตรีทอาร์ตถือเป็นศิลปะแขนงใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม มีการสร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายจุดประสงค์ ในประเทศไทยมีการนำสตรีทอาร์ตเข้ามาเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชน สะท้อนผ่านภาพชีวิตของผู้คน ภาพบุคคลและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากศิลปินสามารถหลอมรวมเรื่องราวในบริบทของท้องถิ่นเข้ากับผลงานได้อย่างน่าสนใจ ผลงานสตรีทอาร์ตก็จะสามารถเข้าถึงจิตใจและได้รับความนิยมจากผู้คนในพื้นที่  อีกทั้งดึงดูดนั...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ต้นหยีเป็นเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานี เป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขนาดใหญ่สูงใหญ่คล้ายต้นยางนา มีอายุยืนนับร้อยปีและสามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ ในอดีตการปลูกต้นหยีมักปลูกเพื่อแสดงแนวเขตที่ดินหรือที่สวน ของตนเอง หรือนำไม้มาสร้างบ้าน ในอำเภอยะรังมีต้นหยีอายุเกินร้อยปีอยู่เกือบร้อยต้น มีต้นหยีรุ่นลูกรุ่นหลานรวม 3 พันกว่าต้น ซึ่งในจำนวนนี้มีต้นที่ออกผลอยู่พันกว่าต้น ความพิเศษของต้นหยีก็คือ นับจากวันที่เริ่มปลูกจนถึงวันที่ออกผลนั้นต้องใช้เวลายาวนานราว 30 ...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันส่งผลต่อการดำรงชีวิตที่ต้องใช้ความเร่งรีบเพื่อให้ทันต่อเวลาและการแข่งขันอันหลีกเลี่ยงไม่ได้มักจะซื้ออาหารนอกบ้านมารับประทาน ผู้คนคุ้นเคยกับอาหารถุง อาหารใส่กล่องโฟม หรือกล่องพลาสติก  แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสม อันตรายจากสารปนเปื้อนที่แยกตัวออกมาจากภาชนะออกมาผสมในอาหาร  หากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง และที่สำคัญ คือ ทำให้เกิดมลภาวะต่...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เบตง 1 ใน 3 เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยนำความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  ชมทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามในมุมมอง 360 องศา ที่เดียวจังหวัดชายแดนใต้ความสูงจากระดับน้ำทะเลในอำเภอเมืองจังหวัดยะลา แช่บ่อน้ำร้อน เล่นน้ำตก ถ้ำกลางหุบเขา  พร้อมกับเรียนรู้วิถีชุมชนอาหารโบราณของชาวฮากกา ในชุมชนเก่า 100 ปีของคนไทยเชื้อสายจีน&nb...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2506 ประธานาธิบดี จอหน์ เอฟ เคเนดี้ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมทั่วไปของสหประชาชาติ (United Nation) ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสุนทรพจน์นั้น มีข้อความดังนี้           “Peace is a daily, a weekly, a monthly process, gradually changing opinions, slowly eroding old barriers, quietly building new structures.” —John F. Kennedyซึ่งแปลเป็นเนื้อหาในภาษาไทย ได้ว่า“การสร้างควา...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 23 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 222 รายการ