วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก็คือ การพัฒนาคน หัวใจของการพัฒนาคน ก็คือ การให้การศึกษา ณ ปัจจุบัน การให้การศึกษา จำเป็นจะต้องใช้การบูรณาการการศึกษาในหลากหลายวิธีการ โดยต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ไปจนถึงยุทธศาสตร์พื้นที่ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบททางด้านความเชื่อ ความคิด และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่       การพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาล รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระด...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการส่งสัญญานต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รัฐบาลชุดนี้ มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการสร้างสันติสุขและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เห็นได้จากผู้ร่วมคณะเดินทางของนายกรัฐมนตรี มีทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ       “การลงพื้นที่มาครั้งน...

..อ่านต่อ
26 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นที่ทราบกันดีว่า วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ในแต่ละภาคของประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มีความงดงามในแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง...อย่างไรก็ตามภาพความงดงาม สร้างสรรค์ ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ไม่ค่อยได้มีโอกาสถูกนำเสนอสู่สาธารณชนมากนัก โดยเฉพาะความงดงาม ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.....แต่ในทางตรงกันข้ามกลับถูกกลบทับด้วยภาพความรุนแรง ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน จนทำให้พี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ มองว่า ดินแดนแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนที...

..อ่านต่อ
25 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อพูดถึงคำว่า “ปั่น” แทบทุกคนจะต้องนึกถึงการ “ปั่นจักรยาน” เพราะคนเราทุกคน ตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็ก ๆ  จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ ไม่มากก็น้อย จะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ “ปั่นจักรยาน” ในวัยเด็ก การ “ปั่นจักรยาน” เป็นเพียงเรื่องสนุกๆ แบบเด็กๆ  แต่สำหรับผู้ใหญ่แล้ว ก็ค่อนออกไปในทาง “กิจกรรมเพื่อสุขภาพ” ....หากมองข้ามมิติของ “บุคคล” มาสู่มิติของ “สังคม” การ “ปั่นจักรยาน&rd...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ภาพเฮลิคอปเตอร์ บินหิ้วถังน้ำขนาดใหญ่ดับไฟป่าพรุ ที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงภารกิจของทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17(ฮ.ท.MI-17)รุ่นV5 จากกองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก มาใช้งานในการดับไฟป่าเพื่อเสริมการปฏิบัติการดับไฟป่าควบคู่ไปกับเฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212 หน่วยบินอโณท...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ในทุกๆ ปี อิสลามิกชนจะร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อทดสอบศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานบัญญัติแก่มวลมนุษย์ ให้มีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจหนักแน่น ยึดมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ไม่ย่อท้อกับความยากลำบาก      ตลอดช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งกินเวลา ๒๙ – ๓๐ วัน หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะปฏิบัติกศาสนกิจเพื่ออัลเลาะห์ ด้วยการอดอาหาร งดเว้นเครื่องดื่ม พร้อมทั้งงดเว้นจากการร่วมประเวณี และต้องเข้มงวดระมัดระวังตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกั...

..อ่านต่อ
27 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หากนับจาก ปี 2547 จนถึง ปัจจุบัน จำนวนเหตุร้ายรายวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา) น่าจะมีจำนวนนับหมื่นเหตุการณ์แล้ว เหตุการณ์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักในหลายๆ เครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่ถูกนำมาใช้ในการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หรือ สิ่งที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ต้องการให้เกิด ทั้งในมิติของกายกาพ (Physical Dimension) และการรับรู้ (Awareness Dimension) ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ (Area Outcome) ระดับประเทศ (National Outcome...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

     จากเดือนมกราคม 2547 จนถึงวันนี้ ก็เป็นเวลากว่า 12 ปี แล้ว ที่สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 จชต.) ยังคงดำรงอยู่ และนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งในส่วนของประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และโดยเฉพาะอย่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น ครู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงยังคงอยู่ แต่ภาพรวมของสถานการณ์ก็สะท้อนสัญญาณที่ดีขึ้น ใ...

..อ่านต่อ
03 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่มารูปภาพ: UN Photo/Eric Kanalsstein     เป็นเวลามากกว่า 33 ปี ที่สหประชาชาติให้กับสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติสุข และสันติภาพ อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจของสหประชาชาติ พบว่า สตรียังมีส่วนร่วมน้อยมากในกระบวนการดังกล่าว ระดับการมีส่วนร่วมที่น้อยมาก สวนทางกับความพยายามทั้งในระดับโลก และในระดับภูมิภาค ที่จะผลักดันให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติสุข และ สันติภาพ การที่สตรีมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมากนั้น ส...

..อ่านต่อ
03 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    หากจุดเริ่มต้นของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับหนึ่งในวันที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา พบปะหารือกับดาโต๊ะสรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่กรุงกัวลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พศ.2557 ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องต้องกันให้ รัฐบาลมาเลเซียทำหน้าที่ผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกขับเคลื่อนให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า โดยนายกรัฐมนตรีไทยกำหนดเงื่อนไขการพูดคุยไว้สามประการคือ ประการที่หนึ่ง ฝ่ายที่มีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์แตกต่างจากรัฐไ...

..อ่านต่อ
หน้า 24 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 255 รายการ