วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

02 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 จะเป็นวันที่คนไทยทุกคน ที่มีสิทธิในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตัดสินชะตาของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่า จะเดินไปในทิศทางไหน....สำนักโพลต่างๆ ก็ออกมาสำรวจความคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ว่ามีความคิด มีทัศนคติอย่างไร เกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโพลต่างๆ เอาละเราลองมาดูว่า ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภา...

..อ่านต่อ
02 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นที่ทราบกันดีว่า ตัวแปรสำคัญประการที่ทำให้เกิดการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ ปัญหาภัยแทรกซ้อน ซึ่งหนึ่งในหลายๆ ปัญหา ก็คือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น หากสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ย่อมส่งผลดีเป็นอย่างยิ่ง ต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวดีของประเทศไทย....จากเทียร์ 3 ไปสู่ เทียร์ 2       ประเทศไทยได้เลื่อนชั้นในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ...

..อ่านต่อ
01 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

em { word-wrap: break-word; }       ป่าบาลาฮาลา เป็นผืนป่าดงดิบที่กล่าวได้ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย เป็นแหล่งอาศัยของ สัตว์ป่าหายาก เช่น กระซู่ เซียมัง หรือชะนีดำใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่พบในเมืองไทย นกหายาก อย่างนกเงือกหัวแรด และนกชนหิน เป็นที่รวมการกระจายของพรรณไม้ป่าหายากนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นปาล์มบังสูรย์ สุดยอดพรรณไม้ แห่งป่าฮาลาบาลา ดงมหาสดำ เฟิร์นพันธุ์โบราณที่มีต้นขนาดใหญ่ ตลอดจนสัตว์ป่าอีกมากมาย ที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ ประกาศจัดตั้งอย่...

..อ่านต่อ
01 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมาติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งการรื้อฟื้นโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และมุ่งเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ทั้งนี้ สร้าง Impact ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ ในลักษณะ Big Push  ให้กับพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้มิติทางเศรษฐกิจ ผสมผสานกั...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พระจันทร์ ความงดงามอันอบอุ่นในยามค่ำคืน หากไม่ใช่ความอบอุ่นทางกาย แต่เป็นความงดงามที่สร้างความอบอุ่นทางใจให้กับทุกผู้คนบนโลกใบนี้ ถ้าเราจินตนาการว่าเราได้นั่งชมจันทร์ในยามค่ำคืน ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพและ ความรู้สึก ย่อมแตกต่างกันไป  ยิ่งถ้าภาพในจินตนาการมีเสียงดนตรีประกอบไปด้วย ลองคิดว่าถ้าเราได้นั่งชมจันทร์ที่ปัตตานี เสียงดนตรีที่เราจะได้ยินจะเป็นอย่างไร       ถ้ากล่าวถึงดนตรีของสามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากคำภาษาใต้แล้ว น้อยคนจะรู้จักคุ้นเคยในสำเนีย...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนแนวนโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ จชต.เข้ากับภูมิภาคอาเซียนบนคาบสมุทรมลายู ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ที่มีจุดร่วมทางศาสนา ภาษา และศิลปะวัฒนธรรม กับประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากโครงการดังกล่าว ถูกผลักดันให้เป็นตามแผนที่กำหนด ย่อมก่อให้เกิดผลดี ในทุก...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก็คือ การพัฒนาคน หัวใจของการพัฒนาคน ก็คือ การให้การศึกษา ณ ปัจจุบัน การให้การศึกษา จำเป็นจะต้องใช้การบูรณาการการศึกษาในหลากหลายวิธีการ โดยต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ไปจนถึงยุทธศาสตร์พื้นที่ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบททางด้านความเชื่อ ความคิด และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่       การพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาล รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระด...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการส่งสัญญานต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รัฐบาลชุดนี้ มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการสร้างสันติสุขและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เห็นได้จากผู้ร่วมคณะเดินทางของนายกรัฐมนตรี มีทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ       “การลงพื้นที่มาครั้งน...

..อ่านต่อ
26 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นที่ทราบกันดีว่า วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ในแต่ละภาคของประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มีความงดงามในแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง...อย่างไรก็ตามภาพความงดงาม สร้างสรรค์ ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ไม่ค่อยได้มีโอกาสถูกนำเสนอสู่สาธารณชนมากนัก โดยเฉพาะความงดงาม ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.....แต่ในทางตรงกันข้ามกลับถูกกลบทับด้วยภาพความรุนแรง ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน จนทำให้พี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ มองว่า ดินแดนแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนที...

..อ่านต่อ
25 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อพูดถึงคำว่า “ปั่น” แทบทุกคนจะต้องนึกถึงการ “ปั่นจักรยาน” เพราะคนเราทุกคน ตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็ก ๆ  จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ ไม่มากก็น้อย จะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ “ปั่นจักรยาน” ในวัยเด็ก การ “ปั่นจักรยาน” เป็นเพียงเรื่องสนุกๆ แบบเด็กๆ  แต่สำหรับผู้ใหญ่แล้ว ก็ค่อนออกไปในทาง “กิจกรรมเพื่อสุขภาพ” ....หากมองข้ามมิติของ “บุคคล” มาสู่มิติของ “สังคม” การ “ปั่นจักรยาน&rd...

..อ่านต่อ
หน้า 18 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ