วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

30 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อพูดถึงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คำแรกที่ได้ยิน คือ คำว่า “เหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งสิ่งที่ถูกนำมาเป็นตัวชี้วัด ก็คือ “จำนวนเหตุร้ายรายวัน” เมื่อจำนวนเหตุร้ายรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เราก็จะตั้งสมมุติฐานเหตุการณ์ความไม่สงบดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแนวโน้มที่ลดลง วันดีคืนดี ก็จะมีเหตุร้ายรายวันแบบสร้าง Impact สูงมาก เกิดขึ้น จนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ อ...

..อ่านต่อ
28 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อเราย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมมนุษย์ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมองหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอ...อย่างไรก็ตาม การมองหาสิ่งที่ดีกว่านั้น อาจจะนำมาซึ่งความได้เปรียบกับฝ่ายหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันกลับสร้างความเสียเปรียบให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ความไม่เหมาะสมของความไม่เท่าเทียม หรือ ความยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า นำไปสู่ความขัดแย้ง หากทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารความขัดแย้ง ด้วยการแบ่งปันสิ่งท...

..อ่านต่อ
25 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      “การให้โอกาสเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด” นั่นคือ คำพูดของ ยูไนดา มะดือเร๊ะ ผู้หญิงเก่ง เจ้าของรางวัลสตรีดีเด่น ด้านส่งเสริมสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบทบาทความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม การเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบ และสตรีผู้ทำงานส่งเสริมสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากหญิงชาวจังหวัดตาก ที่ตัดสินใจแต่งงาน เปลี่ยนศาสนา และย้ายตามสามีมาอยู่ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ เป็นเวลากว่า 24 ปีแล้ว ส่งผลให้ชีวิตของเธอนั้น...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตาม บทบาทหลักสำคัญมิได้อยู่แค่เพียงหน่วยงานภาครัฐที่ควรมีบทบาทในหนุนเสริมเท่านั้น แต่ในทุกพื้นที่มีกำลังหลักสำคัญ นั่นคือ ประชาชนเจ้าของพื้นที่เอง ที่จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายทิศทางและลงมือปฏิบัติ และมักจะมีกลุ่มหรือบุคคล ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำจิตอาสา ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวบ้าน และเป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยความเข้าใจ “จิตอาสา” คือ ชื่อเรียกบุ...

..อ่านต่อ
21 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

 “ยุวเกษตรกรของไทย    ส่งเสริมให้มีอาชีพทุกๆ คน ฝึกผองเหล่าเยาวชน                  ให้ขุดค้นแหล่งทรัพยากร ผืนดินไทยอุดมด้วยที่ทำกิน         ทรัพย์ในดินมากมายจงอย่างนิ่งนอน รวมแรงใจ ผดุงไว้ให้บวร ทรัพยากรเกษตรกรของไทย กาย แกร่ง แข็ง ใจคงมั่น  มือ ถากถางไป รวม เหล่า หญิงชาย รวมใจ         ฟันฝ่าผจญ......

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ภาครัฐและหน่วยงานทหารให้ความสนใจ ปัจจุบันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ลดระดับความรุนแรงลง จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปกครองในระดับท้องถิ่น รวมถึงทหารและตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกหนึ่งยุทธวิธี ที่กองทัพบกเลือกใช้ คือ การให้อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องจากมีความชำนาญภูมิประเทศและเข้าใจขนบธรรม...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      บทความนี้ เป็นบทความเรื่อง “10 สุดยอดนักปราชญ์ในช่วงยุคทองของโลกอิสลาม” ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบของบทความนี้...โดยในตอนที่ 1 ได้เล่าให้ฟังถึง 5 อันดับแรกของสุดยอดนักปราชญ์ฯ (เรียงตามช่วงเวลาคริสต์ศักราชที่ท่านนักปราชญ์เหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่) ได้แก่ ท่านอาบู บากร์ มูฮัมเม็ต (สุดยอดนักปราชญ์ผู้อธิบายองค์ประกอบของจักรวาล และการเชื่อมโยง) ท่านซาเดีย กาออน (สุดยอดนักปราชญ์ทางด้านภาษา) ท่านยาร์ยา ฮับ อาดิ (สุดยอดนักปราชญ์ด้านศาสนาเปรียบเทียบ) ท่านเอวีเซนน่า (สุดยอดนักคิด...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หากเราลองไปถามใครสักคนแล้วให้ลองบอกชื่อสุดยอดนักปราชญ์สัก 10 ชื่อ คนส่วนใหญ่อาจจะสามารถนึกถึงชื่อสุดยอดนักปราชญ์เหล่านั้นได้อย่างมากก็ไม่เกิน 7 ชื่อ แต่อาจมีเพียงไม่กี่คนที่อาจจะนึกชื่อสุดยอดนักปราชญ์ได้ถึง 10 ชื่อ เหล่านักปราชญ์ที่ถูกนึกชื่อได้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักปราชญ์ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก อาทิเช่น นักปราชญ์ในยุคกรีก นักปราชญ์ที่เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย เฉกเช่น ซุนวู ขงจื๊อ และอื่น ๆ เป็นต้น แต่แทบจะไม่มีใครนึกถึงนักปราชญ์ในโลกตะวันออกกลาง หรือโลกมุสลิมเลย  ...

..อ่านต่อ
21 ก.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หากมองในมิติของการบริหารงานภาครัฐแล้ว การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “จชต.” ถือว่าเป็นการบริหารโครงการภาครัฐในลักษณะอภิมหาโครงการ คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทั้งสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน เนื่องจากปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติและหลากหลายระดับ โดยในเรื่องของมิตินั้น เชื่อมโยงกับ มิติทางด้านการเมือง มิติทางด้านสังคมจิตวิทยา/ว...

..อ่านต่อ
17 ก.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มีผู้รู้มากมายหลายท่าน ได้กล่าวไว้ว่า “หากเราต้องการเข้าใจความเป็นไปในปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง เราจำเป็นจะต้องศึกษาความเป็นมาเป็นไป หรือประวัติศาสตร์ของสิ่งนั้น หรือเหตุการณ์นั้น”       ในทำนองเดียวกัน หากเราต้องการเข้าใจ “ความเป็นอิสลามในปัจจุบัน หรือ อิสลามยุคใหม่” เรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจ “ความเป็นมาเป็นไปของอิสลาม หรือ ประวัติศาสตร์ของอิสลามที่เกิดขึ้นในอดีต” เสียก่อน อาณาจักรออตโตมา...

..อ่านต่อ
หน้า 12 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ