SOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOK

แต่งตั้ง'รองผบก.-สว.'บช.ภ.2

December 04, 2012

 


คำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
ที่ 489/2555 จำนวน 38 ตำแหน่ง
พ.ต.อ.จัตุพันธ์ วรรณภักตร์ รอง ผบก.คด.เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.ณภัทร ศรีบรรพต รอง ผบก.ปส.2 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ. ธนธัช น้อยนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.นพรัตน์ รินทพล รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.สาธิต เจริญพิภพ รอง ผบก.น.2 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.2 พ.ต.อ.กิตติ์ธเนศ เชี่ยวนาวินธวัช ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ฐิตวัฒน์ สุริยะฉาย ผกก.3 บก.ป. เป็น ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ ผกก.1 บก.จร.เป็น ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรามัย ผกก.สส.บก.น.6 เป็น ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.อ. สุรชาติ ขำเพชร ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.เป็น ผกก.สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี
พ.ต.ท.เดชรพี คงดี รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.กุลชาติ กุลชัย รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สทส. เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.จตุพร แสงศรีศิลป์ รอง ผกก.ฝ่ายดนตรี สก. เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.นิพนธ์ มหินทรเทพ รอง ผกก.ป.สภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านนา จ.นครนายก พ.ต.ท.อธิคม อภชยนุกูลกิจ พงส.ผนพ.สน.สุทธิสาร เป็น พงส.ผนพ.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.อนรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.เฟื่องระบิล พึ่งอุบล สว.อก.สภ.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร เป็น สวป.สภ.สอยดาว จ.จันทบุรี พ.ต.ท.การกฤศ กาญจนสุวรรณ สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. เป็น สว.อก.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง พ.ต.ท.ณัฐฏธีร์ คำก้อน สว.อก.สภ.โนนคูน จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท. บุญโชว์ ทองกล่อม สว.สส.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็น พงส.ผนก.สภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท.ปัญจนนท์ วิจิตรโท สวป.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.พร จุลนิพัฒน์ พงส.ผนก.สน.หัวหมาก เป็น พงส.ผนก.สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ต.ท.พิรชัช ใจเย็น สว.กก.3 บก.ปคบ. เป็น สว.สภ.เกาะเปริด จ.จันทบุรี พ.ต.ท.มุฮัมหมาด หานาฝี นุ่งอาหลี สวป.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯบก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.วีรฤทธิ์ ดิษเจริญ สว.สส.สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการเป็น สว.สส.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ศานติ กรเกษม สวป.สน.บางเสาธง เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.สถาพร คำหริ่ง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 เป็น สวป.สภ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สมคิด เฮียงเสถียร พงส.ผนก.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทร ปราการ เป็น พงส.ผนก.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ ใหม่พุมมา สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. เป็น สว.อก.สภ.มาบตาพุด จ.ระยอง พ.ต.ท.หญิง ปารีรัตน์ วงศ์กาไสย สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ชลบุรี
พ.ต.ต.ชนทัต รุ่งจิรพงษ์ นว.(สบ 2) ผบช.ส. เป็น สวป.สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี พ.ต.ต.ธนพันธ์ จันทร์เทพ สว.กก.สส.ภ.จ.ขอนแก่น เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ชลบุรี พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ สว.อก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 พ.ต.ต.นำโชค คุณาวิชชา สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน. เป็น สว.อก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว พ.ต.ต.วฤทธิ์ ถาวโรฤทธิ์ นว.(สบ 2) ผบช.สกพ.เป็น สวป.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ต.สุเทพ สังข์ยัง สว.อก.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด พ.ต.ต.หญิง ปณิตา ศรศรี อจ.(สบ 2) กลุ่มงาน อจ.ศฝร.ภ.3 เป็น อจ.(สบ 2) ภาควิชาทั่วไป กลุ่มงาน อจ.ศฝร.ภ.2 ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ชัยปฏิยุทธพงศ์ รอง สว.สส.สน.บางรัก เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
ที่ 490/2555 จำนวน 226 ตำแหน่ง
พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ตราด พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ เขมะชิต รอง ผบก.ภ.จ.จันทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.บุญญสิทธิ์ ว่องไว รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผบก.ภ.จ.จันทบุรี พ.ต.อ. สมนึก บุรมิ รอง ผบก.ภ.จ.จันทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง พ.ต.อ.สหัส โหรวิชิต รอง ผบก.ภ.จ.ตราด เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.หัสชัย เรืองมาลัย รอง ผบก.ภ.จ.ตราด เป็น รอง ผบก.ภ.จ.จันทบุรี พ.ต.อ.ไพบูลย์ วังทะพันธ์ ผกก.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สระแก้ว พ.ต.อ. ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์ ผกก.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็น รอง ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผกก.สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ตราด พ.ต.อ.นภดล วงษ์น้อม ผกก.สภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผบก.อก.ภ.2 พ.ต.อ.ยงยุทธ จันตะบุตร ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.เทอดเกียรติ วิริยสถิตย์กุล ผกก.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ต.อ.เสถียร บุญค้ำ ผกก.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พ.ต.อ.เสรีย์ นาประดิษฐ์ ผกก.สภ.เพ จ.ระยอง เป็น ผกก.สภ.ปากพลี จ.นครนายก พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
พ.ต.อ.จตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ชาติ งานพิทักษ์ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ชุติเดช จันทร์ทรง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ณรัฐ รัตนจินดา ผกก.สภ.เมืองตราด จ.ตราด เป็น ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ผลเกิด ผกก.สภ.ดงละคร จ.นครนายก เป็น ผกก.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.ธรรมนูญ มั่นคง ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.มะขาม จ.จันทบุรี พ.ต.อ.ธวัชชัย สนิกวาที ผกก.สส.ภ.จ.นครนายก เป็น ผกก.สส.ภ.จ.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.นิคม ขำชื่น ผกก.สภ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เป็น ผกก.สภ.เมืองตราด จ.ตราด พ.ต.อ.นิทัศน์ สสิวงศ์ ผกก.สส.ภ.จ.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สส.ภ.จ.นครนายก พ.ต.อ.ประโชติ กัณหะ ผกก.สภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง พ.ต.อ.มนตรี รอดปราณี ผกก.สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็น ผกก.สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี พ.ต.อ.รณภพ พรอรุณ ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.วัลลภ สามารถ ผกก.สภ.สอยดาว จ.จันทบุรี เป็น ผกก.สภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พ.ต.อ.สนองเดช เดชวัชรนนท์ ผกก.สภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 พ.ต.อ.สมชาย สุนทวนิค ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สวรรค์พร ประดิษฐ์ผล ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.ดงละคร จ.นครนายก
พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์ สร้อยศรี ผกก.สภ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สุเทพ บุญค้ำ ผกก.สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็น ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี พ.ต.อ.สุชาติ ปราณี ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองนครนายก จ.นครนายก พ.ต.อ.สุธี ทิพย์สุข ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี พ.ต.อ.อตินันท์ นุชนารถ ผกก.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สส.ภ.จ.ตราด พ.ต.อ.อภิชาติ ไชยบุญเรือง ผกก.สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี เป็น ผกก.สภ.เพ จ.ระยอง พ.ต.อ.ชัชชพล ภัทรศิริพร พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สระแก้ว เป็น พงส.ผทค.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์ อาจวารินทร์ พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ปราจีนบุรี เป็น พงส.ผทค.สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี พ.ต.อ.พงษ์ธร พนาสนธิ์ พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นครนายก เป็น พงส.ผทค.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.อนุกูล ปรีดายุทธ พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.จันทบุรี เป็น พงส.ผทค.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.ท.เผ่าภากร รามนุช รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.กันตพัฒน์ เนติพิชยาพงศ์ สวญ.สภ. วังคู จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว พ.ต.ท.จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล พงส.ผนพ.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็น ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.ธีรวัจน์ เพิ่มวัฒนชัยกุล รอง ผกก.สส.สภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็น ผกก.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง พ.ต.ท.บุญชนะ ทองพัชรรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.พฤทธิพงษ์ นุชนารถ สวญ.สภ.สระบัว จ.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
พ.ต.ท.พิษณุ เพ็งเดือน รอง ผกก.ป.สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พ.ต.ท.รัฏฐ ประทุมแก้ว พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นครนายก เป็น ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 พ.ต.ท.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รอง ผกก.ป.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ท. ศุภชัย ผุยแก้วคำ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.สมนึก หาญตา สวญ.สภ.หนองกรับ จ.ระยอง เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.เสรี ศิริสวัสดิ์ สวญ.สภ.หนองบอน จ.ตราด เป็น สวญ.สภ.สำนักทอง จ.ระยอง พ.ต.ท.เอกดิษฐ์ สีมูล รอง ผกก.สส.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สวญ.สภ.หนองกรับ จ.ระยอง พ.ต.ท.กฤศณัฏฐ์ ธนศุภณัฏฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.กฤษฏ์ ส่องช่วย รอง ผกก.ป.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เขาสมิง จ.ตราด พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านท่าเลื่อน จ.ตราด เป็น สวญ.สภ.บ้านแปลง จ.จันทบุรี พ.ต.ท.กิตติ กันสถิตย์ รอง ผกก.ป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ สมหวัง รอง ผกก.ป.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.คุณเดช ณ หนองคาย สวญ.สภ.บ้านแปลง จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
พ.ต.ท.ฉัตร ณรงค์ รอง ผกก.สส.สภ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง พ.ต.ท.ชัยยุทธ โอเจริญ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ชินโชติ จินดาเวช รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ เฮงสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง พ.ต.ท.ทนุเนตร ปิตุเตชะ สวญ.สภ.สำนักทอง จ.ระยอง เป็น สวญ.สภ.วังคู จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ทวี กุดแถลง รอง ผกก.สส.สภ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองใหญ่ จ.ตราด พ.ต.ท.ธนกฤต ลาภอินธิสันต์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท. ธนศักดิ์ ศรีสุพรรณ รอง ผกก.ป.สภ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง พ.ต.ท.ธนันชัย ขำพึ่งตน รอง ผกก.ป.สภ.ดงละคร จ.นครนายก เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านท่าเลื่อน จ.ตราด พ.ต.ท.นรวิชญ์ จุลวานิช รอง ผกก.สส.สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.บุญเทียม ฐิติกานต์กุล สวญ.สภ.วังขอนแดง จ.ปราจีนบุรี เป็น สวญ.สภ.คลองน้ำใส จ.สระแก้ว พ.ต.ท.พน ประเสริฐศรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด พ.ต.ท.พิศิษฏ์ พูลทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ต.ท.พูนชัย ชูรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก พ.ต.ท.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ สวญ.สภ.คลองน้ำใส จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พ.ต.ท.ภูมิสิน ภู่สุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านนา จ.นครนายก เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.มาโนชญ์ บำเพ็ญทาน รอง ผกก.สส.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พ.ต.ท.วัชระ ผลาผล รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดงละคร จ.นครนายก พ.ต.ท.ศึกษา ชาเรณู พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ่อไร่ จ.ตราด พ.ต.ท.สมเกียรติ พรหมประวัติ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.สมบูรณ์ อิ่มใจ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี เป็น พงส.ผนพ.สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง พ.ต.ท.สมฤกษ์ ค้ำชู รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.มาบตาพุด จ.ระยอง พ.ต.ท.สยามรัฐ รุ่งเรือง รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว พ.ต.ท.สิทธิพงศ์ เชื้อสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สุเมธ พิมพะ รอง ผกก.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.มะขาม จ.จันทบุรี พ.ต.ท.สุชาติ สุขถาวร รอง ผกก.สส.สภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็น พงส.ผนพ.สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สุรพร เทพเสน รอง ผกก.สส.สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านกร่ำ จ.ระยอง พ.ต.ท.สุวัฒนา ศรีกร่ำ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.อนุการ ธรรมวิจารณ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็น สวญ.สภ.วังขอนแดง จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.อนุวรรณ ตรีสุวรรณ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองกิ่ว จ.ชลบุรี พ.ต.ท.อัฐกูรณ์ สาระกูล รอง ผกก.สส.สภ.คลองกิ่ว จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.ไพรัช รัตนะนาม สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี พ.ต.ท.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี สวป.สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี พ.ต.ท.กฤต ธิติทัศไนย สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี พ.ต.ท.กานน มีสวัสดิ์ สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พ.ต.ท.กิตติสัณห์ ชะนะ สว.จร.สภ.เมืองตราด จ.ตราด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.จ.ตราด พ.ต.ท.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย สว.สภ.เกาะ เปริด จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เพ จ.ระยอง พ.ต.ท.ชิตพล ยืนยาว สวป.สภ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ทวี กิติวิริยกุล สวป.สภ.วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว พ.ต.ท.ธนเสฏฐ์ ประชาชัยศรี สว.กก.สส.ภ.จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ธีระเดช มาศธนพันธ์ สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.นาวิน สินธุรัตน์ สวป.สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.บำรุง รักษ์บำรุงสกุล พงส.ผนก.สภ.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โคก อีหลง จ.สระแก้ว พ.ต.ท.ปัญญา เรือนดี สว.จร.สภ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.พลภัทร ธรรมะสนอง สว.สภ.ด่านชุมพล จ.ตราด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์ สว.สส.สภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.ภาคสุวัฒน์ ชมถนอม สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
พ.ต.ท.ภาสกร ไพจิตต์ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พ.ต.ท.ภาสกร ทุนทรัพย์ สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ภูมิวฤธ อาจสมิติ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พ.ต.ท.ภูมิสิทธิ์ สิงห์เถื่อน สว.สส.สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.ท.ภูวดล พิสุทธินรเศรษฐ์ สว.สส.สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พานทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.มณฑล มาเทียน สว.อก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พ.ต.ท.มาณพ แก้วกำเนิด สว.สส.สภ.ระเบาะไผ่ จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปากพลี จ.นครนายก พ.ต.ท.มานพ ภุชชงค์ สว.จร.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี พ.ต.ท.วันชัย วงศ์วาณิชอนันต์ สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทร์สว่าง สว.อก.สภ.พานทอง จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พ.ต.ท.ศุภวัชร อังคสยาวัฒน์ สวป.สภ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว พ.ต.ท.สมชัย วงษ์สวัสดิ์ สวป.สภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท. สมยา ด้วงเล็ก สวป.สภ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ่อไร่ จ.ตราด พ.ต.ท.สารัตถ์ พิมพ์สกุล สวป.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง พ.ต.ท.สำราญ คำวัฒนา พงส.ผนก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว พ.ต.ท.สุรเศรษฐ์ ประภาศิริ สว.กก.สส.ภ.จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
พ.ต.ท.หญิง เอื้อจิตต์ ตรีเพ็ชร สว.ฝอ. บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.หญิง จันทนี โพธิกิจ สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.เจริญชัย มั่งมี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 เป็น สว.สส.สภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.เชาว์ ต่ายใหญ่จีด สว.สส.สภ.พานทอง จ.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.บ้านนา จ.นครนายก พ.ต.ท.เพทาย เทพรักษา สว.สส.สภ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองจันทบุรี พ.ต.ท.เอนก เจริญผล สวป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น สวป.สภ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ไชยวัฒน์ แจบไธสง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี เป็น สวป.สภ.แหลมงอบ จ.ตราด พ.ต.ท.กิตติ อุทัยวงศ์ สว.สส.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็น สว.จร.สภ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ธราพร สวป.สภ.เมืองนครนายก เป็น สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.คธา รักษาสุข สว.อก.สภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.อก.สภ.พานทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.คะแนน พวงมาลัย สวป.สภ.คลองกิ่ว จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี พ.ต.ท.คุณวุฒิ เมธีพิตตินันท์ สวป.สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง เป็น สว.สภ.ด่านชุมพล จ.ตราด พ.ต.ท.จำเริญ สารโชติ สว.สส.สภ.หนองบอน จ.ตราด เป็น สวป.สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ต.ท.ชูเกียรติ ชูจันทร์ สว.สภ.อ่าวช่อ จ.ตราด เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ระยอง พ.ต.ท.ณรงค์ วาริชพงศ์ สวป.สภ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็น สว.อก.สภ.บ้านท่าเลื่อน จ.ตราด พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ์ สาริมาน สวป.สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็น สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท.ดำรงรักษ์ มลิทอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง เป็น สว.อก.สภ.บ่อไร่ จ.ตราด พ.ต.ท.ทะยาน ตาตะคุ สว.ฝอ.ภ.จ.ระยอง เป็น สว.สส.สภ.ขลุง จ.จันทบุรี พ.ต.ท.ธีร์ธวัช มงคลสวัสดิ์ สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.นริศ ตาดสุวรรณ์ สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองนครนายก จ.นครนายก พ.ต.ท.บริบูรณ์ เชื้อวงษ์ สวป.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.หนองบอน จ.ตราด พ.ต.ท.บุรินทร์ อินทรวิเชียร สว.สส.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็น สว.สภ.อ่าวช่อ จ.ตราด พ.ต.ท.ประณต เพียรบุบผา สวป.สภ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สวป.สภ.แกลง จ.ระยอง พ.ต.ท.ปรีชา หนูสลุง สวป.สภ.บางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สวป.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.พรเทพ กิจเกษตรกุล สว.อก.สภ.เมืองชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ ทรงเจริญ สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.สระแก้ว พ.ต.ท. พิเชษฐ ศิรินันท์ สว.สส.สภ.บ้านทัพไทย จ.สระแก้ว เป็น สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.ท.วิทยา ยืนยง สวป.สภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี นาเทเวช สวป.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็น สว.อก.สภ.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สมคิด สุวรรณธานี สว.อก.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็น สวป.สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.สาโรช คุ้มตะโก สวป.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น สวป.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก พ.ต.ท.สายัณห์ วันแรก สว.ฝอ.จ.ระยอง เป็น สวป.สภ.เกาะช้าง จ.ตราด
พ.ต.ท.สำราญ สุรินทร์ สว.อก.สภ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี พ.ต.ท.สุชิน ฉิมพยัคฆ์ สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น สว.สส.สภ.แสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด พ.ต.ท.อานันท์ เข็มขำ สว.สส.สภ.ปากพลี จ.นครนายก เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.ท.หญิง เยาวดี หยาดคำ สว.ฝอ.ภ.จ.ปราจีนบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด พ.ต.ต.กิตติทัศน์ เพชรดี สวป.สภ.วังคู จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สวป.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พ.ต.ต.ทะนงศักดิ์ สุวรรณวัฒน์ สวป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น สวป.สภ.คลองกิ่ว จ.ชลบุรี พ.ต.ต.ธงชัย วงษ์บุดดา สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 เป็น สวป.สภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ต.ธรณ์ธันย์ โพธิ์ศรี สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 เป็น สว.อก.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ต.ประติพัฒน์ ภูมลี พงส.ผนก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.ปากพลี จ.นครนายก พ.ต.ต.ปริญญา เดชธรรมฤทธิ์ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 เป็น สว.สส.สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี พ.ต.ต.พงษ์รัก เหล่าภักดี สวป.สภ.แกลง จ.ระยอง เป็น สว.อก.สภ.เขาสมิง จ.ตราด พ.ต.ต. พิศฐ์ศักดิ์ มนตลักษณ์ สวป.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็น สวป.สภ.บ้านกร่ำ จ.ระยอง พ.ต.ต.พีรเดช ขอนดอก สว.อก.สภ.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว เป็น สวป.สภ.บางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ต.วินัย มองเชิง สว.อก.สภ.บ้านท่าเลื่อน จ.ตราด เป็น สวป.สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง พ.ต.ต.สิทธิชัย โทนผุย สวป.สภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
พ.ต.ต.สุวนัย พิทักษ์ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2 เป็น สว.สส.สภ.พานทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ต.อภิวัฒน์ พันธ์ดี สว.อก.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี ร.ต.อ.เกียรติพงศ์ กมขุนทด รอง สวป.สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี ร.ต.อ.เจษฎา แป้นสมบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.2 ร.ต.อ.เดโช เชี่ยวชาญ รอง สว.จร.สภ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็น สวป.สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว ร.ต.อ.เรืองกฤษณ์ ศิริมาจันทร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด ร.ต.อ.เสกข์สิทธิ์ ทองถาวรวงศ์ รอง สว.สส.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.เอกวัตร วรรักษา นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จ.ระยอง เป็น สว.อก.สภ.แกลง จ.ระยอง ร.ต.อ.โกศล เกิดมณี รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็น สว.สส.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง ร.ต.อ.โสพิศ องอาจ รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.เมืองปราจีนบุรี ร.ต.อ.โสภณ พรามณี รอง สวป.สภ.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ร.ต.อ.กนกพัฒน์ นำหาโชค รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ชลบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ระยอง ร.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข รอง สวป.สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.กิตติคม จันทร์สง่า พงส.สภ.ระเบาะไผ่ จ.ปราจีนบุรี เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็น สว.อก.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี ร.ต.อ.ชวัลทัต สะอาด รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ระยอง เป็น สว.สส.สภ.หนองกรับ จ.ระยอง
ร.ต.อ.ณรงค์เดช ตนะพูนสิน รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สว.อก.สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.ณัฐกร มงคลมหา รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ร.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.ตรงศักดิ์ เพชรหาญ รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สว.จร.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี ร.ต.อ.ทรงจักร ประภัสสร รอง สวป.สภ.ปากพลี จ.นครนายก เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด ร.ต.อ.ทศวรรษ ทศพันธุ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ปราจีนบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.ธนทัต นิลประทีปปรีชา รอง สวป.สภ.แสนสุข จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เกาะกูด จ.ตราด ร.ต.อ.ธัญญะ จันลองภาส นว. (สบ 1) ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.นันธกานต์ ประทุมตรี รอง สวป.สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี ร.ต.อ.นิติพัฒน์ นำผล รอง สว.สส.สภ.พานทอง จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ชลบุรี ร.ต.อ.บรรเจิด รัตนยุวกร รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ร.ต.อ.ปกครอง ตมิศานนท์ รอง สว.จร.สภ.ดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.ประจักษ์ พงษ์ สุริยา รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ร.ต.อ.ประพันธ์ ศรีเหมือย รอง สวป.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ตราด ร.ต.อ.ประสพชัย คำปิตะ รอง สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น สว.สส.สภ.ระเบาะไผ่ จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.ปริญญา เอี่ยมกมล รอง สว.จร.สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
ร.ต.อ.พนาดร พุ่มไสว รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.บางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 ร.ต.อ.ภิญโญ จำเนียรกุล รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.รักเดช ปักคำไทย รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็น สว.สส.สภ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ร.ต.อ.ราเมศ ชนะศุภกาญจน์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จ.จันทบุรี เป็น สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี ร.ต.อ.วิรัตน์ เตชนันท์ รอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง เป็น สว.สส.สภ.เมืองระยองร.ต.อ.วีระชัย พรานอังกูร รอง สวป.สภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.ศักรินทร์ ศิริมานะ รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ร.ต.อ.สกล สุวรรณเจริญ รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ระยอง ร.ต.อ. สฐิระพงศ์ ไชยชาญสกุล รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จ.ชลบุรี เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.2 ร.ต.อ.สมศักดิ์ อินสุข รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สวป.สภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.สมหมาย อมรอรช รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เป็น สว.สส.สภ.บ้านทัพไทย จ.สระแก้ว ร.ต.อ.สันติพล ภูวดลกนก รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.สระบัว จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.สุรเดช นามโยธา รอง สว.สส.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็น สวป.สภ.วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.สุรเดช บุญธรรม รอง สว.สส.สภ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็น สวป.สภ.วังจันทร์ จ.ระยอง ร.ต.อ.อมร เจียรัก สุวรรณ์ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 ร.ต.อ.อลงกต คชแก้ว รอง สว.สส.สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.อำนาจ ศรีสมบูรณ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.อก.สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

(ยังมีต่อ)


Editorial loading

SOUTH PEACE

SBPAC

ISRA NEWS

DEEP SOUTH WATCH

© 2010-2016 SOUTHDEEPOUTLOOK.COM. All Rights Reserved. E-Mail: info@southdeepoutlook.com