SOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOK

คอลัมน์: "เรื่องเล่า ข่าวศึกษา": ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

January 09, 2012

 


ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) www.obec.go.th
"ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" คือข้าราชการครูหรือผู้ที่ทำหน้าที่ครูทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ทั้งการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ โดยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเท เสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏเป็นผลงานที่เด่นชัด และได้รับการคัดเลือกให้เป็น ยอดครูผู้มีอุดมการณ์
ที่มาของรางวัล "ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของ ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ถูกกลุ่มโจรอาร์เคเค จับเป็นตัวประกัน ถูกคุมขัง ถูกทำร้ายอย่างอำมหิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตอย่างสงบใน 8 เดือนต่อมา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ซึ่งวันนั้น ได้กลายเป็นความทรงจำที่โศกสลดครั้งหนึ่ง ที่ถูกจารึกไว้ในวงการศึกษาไทย
ในปีต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ดำเนินโครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" เมื่อวันครูที่ 16 มกราคม 2550 และประกาศให้ครูจูหลิงปงกันมูล เป็นครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูเป็นคนแรก
หลังจากนั้นทุกปี สพฐ.จึงได้สรรหาและคัดเลือกครู จาก 4 ภาค ภาคละ 1 ท่าน เพื่อประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้เป็น"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ในวันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2551 - 2554
ปี 2551 ภาคเหนือ นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายบรรจง สมบัติ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่นภาคกลาง จ่าสิบตำรวจโสภณ ฤทธิสาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) จังหวัดราชบุรีภาคใต้ นางสุลีลา จันทนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง
ปี 2552 ภาคเหนือ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดาบตำรวจนิยม มานะสาร ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดมุกดาหารภาคกลาง นายกิจจา ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีภาคใต้ นางศุภวรรณ แซ่ลู่ ครูโรงเรียนบ้านเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา
ปี 2553 ภาคเหนือ นางเรียม สิงห์ทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลาง นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้ นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามจังหวัดปัตตานี
ปี 2554 ภาคเหนือ นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางศิริพร หมั่นงาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง จังหวัดชัยภูมิภาคกลาง นางสิริยุพา ศกุนตะเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ นายศรัทธา ห้องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา
สำหรับในปี 2555 สพฐ.จะมีการประกาศรายชื่อยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ซึ่งครูทั้ง 4 ท่าน จะได้เข้ารับรางวัลที่ประกอบด้วย เงินสดรางวัลละ 300,000 บาท เสมาทองคำ โล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ที่หอประชุมคุรุสภา
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์จะเป็นความภาคภูมิใจของ สพฐ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในสังคมที่มีความยากลำบากตลอดเวลาในการทำงาน และพร้อมที่จะเป็นแม่พิมพ์หล่อหลอมจิตใจของเด็กไทย สมกับการได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
คอลัมน์: ถนนรอบเมือง November 28, 2014 แววมยุรา กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย ฉบับวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2557 // อากาศทางภาคเหนือเริ่มเย็นลงแล้ว มหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวกำลังจะเริ่มขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ทุกสถานการณ์ ..
อีสาน กลาง ตะวันออก ใต้ มีฝนบางแห่ง November 28, 2014 กรมอุตุเผยไทยตอนบนเย็น มีหมอกหนาบางพื้นที่ ภาคอีสาน กลาง ตะวันออก กทม.ใต้ มีฝนบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 พ.ย. 2557 ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น.บริเวณความกดอากาศสูงที่ป..
คอลัมน์: ข่าวสั้น: ผอ.เยเมนร่วมพิธีลงเสามัสยิด November 28, 2014 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่บ้านตาเซะ หมู่ 3 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ฮาบีบอุมัร มูฮำหมัด ซาหลิม บินฮาฟิส ผู้อำนวยการสถาบันดารุลมุสตาฟา จากเยเมน นักวิชาการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.ยะลา เป็นประธานและขอ..
น้ำมันเถื่อนใต้ยังตีปีก! ขนข้ามแดนกันคึกคัก บิ๊กกากีผวาโยง'พงศ์พัฒน์' November 28, 2014 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - น้ำมันเถื่อนใต้ยังตีปีก! เผยที่ จ.สงขลาขบวนการยังลักลอบขนข้ามแดนกันได้อย่างคึกคักทั้งทางบกและในทะเล ขณะที่นายตำรวจใหญ่ในพื้นที่ก็วิ่งกันวุ่นกลัวจะติดร่างแหร่วมแก๊งสีกากี "พงศ์พ..
เปิดโปงเส้นทาง 'น้ำมันเถื่อน' หนึ่งในมหาขุมทรัพย์'ส่วย'สีกากี November 28, 2014 ทีมข่าวเฉพาะกิจ : รายงาน การจับกุม พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก. และพวก ที่เป็นข่าวใหญ่และคนทั้งประเทศให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นั้น ในหลาย ๆ ข้อกล่าวที่มีการพาดพิงถึงคือการเรียกรับ "สินบ..
ยิงนร.ดับเซ่นไฟใต้-ปัตตานีอีกคนเจ็บสาหัสตร.ลุยค้นมายอยึดจยย.ทำบึ้ม!นราจ่ายเยียวยาเหตุเผาบ้าน-รร. November 28, 2014 คนร้ายขี่จยย.ประกบยิง 2 น.ร.ปัตตานี ดับ 1 บาดเจ็บอีก 1 คาถนนที่ยะหริ่ง เผยก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถกลับบ้านพัก ระหว่างทางมี 2 คนร้ายขี่รถตามประกบ-ชักปืนยิงใส่แล้วซิ่งรถหลบหนี ส่วนมายอบุกเข้าคุมตัวผู้ต้อง..

SOUTH PEACE

SBPAC

DEEP SOUTH WATCH

© 2010-2014 SOUTHDEEPOUTLOOK.COM. All Rights Reserved. E-Mail: info@southdeepoutlook.com