SOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOK

คอลัมน์: "เรื่องเล่า ข่าวศึกษา": ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

January 09, 2012

 


ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) www.obec.go.th
"ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" คือข้าราชการครูหรือผู้ที่ทำหน้าที่ครูทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ทั้งการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ โดยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเท เสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏเป็นผลงานที่เด่นชัด และได้รับการคัดเลือกให้เป็น ยอดครูผู้มีอุดมการณ์
ที่มาของรางวัล "ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของ ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ถูกกลุ่มโจรอาร์เคเค จับเป็นตัวประกัน ถูกคุมขัง ถูกทำร้ายอย่างอำมหิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตอย่างสงบใน 8 เดือนต่อมา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ซึ่งวันนั้น ได้กลายเป็นความทรงจำที่โศกสลดครั้งหนึ่ง ที่ถูกจารึกไว้ในวงการศึกษาไทย
ในปีต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ดำเนินโครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" เมื่อวันครูที่ 16 มกราคม 2550 และประกาศให้ครูจูหลิงปงกันมูล เป็นครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูเป็นคนแรก
หลังจากนั้นทุกปี สพฐ.จึงได้สรรหาและคัดเลือกครู จาก 4 ภาค ภาคละ 1 ท่าน เพื่อประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้เป็น"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ในวันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2551 - 2554
ปี 2551 ภาคเหนือ นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายบรรจง สมบัติ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่นภาคกลาง จ่าสิบตำรวจโสภณ ฤทธิสาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) จังหวัดราชบุรีภาคใต้ นางสุลีลา จันทนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง
ปี 2552 ภาคเหนือ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดาบตำรวจนิยม มานะสาร ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดมุกดาหารภาคกลาง นายกิจจา ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีภาคใต้ นางศุภวรรณ แซ่ลู่ ครูโรงเรียนบ้านเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา
ปี 2553 ภาคเหนือ นางเรียม สิงห์ทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลาง นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้ นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามจังหวัดปัตตานี
ปี 2554 ภาคเหนือ นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางศิริพร หมั่นงาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง จังหวัดชัยภูมิภาคกลาง นางสิริยุพา ศกุนตะเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ นายศรัทธา ห้องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา
สำหรับในปี 2555 สพฐ.จะมีการประกาศรายชื่อยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ซึ่งครูทั้ง 4 ท่าน จะได้เข้ารับรางวัลที่ประกอบด้วย เงินสดรางวัลละ 300,000 บาท เสมาทองคำ โล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ที่หอประชุมคุรุสภา
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์จะเป็นความภาคภูมิใจของ สพฐ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในสังคมที่มีความยากลำบากตลอดเวลาในการทำงาน และพร้อมที่จะเป็นแม่พิมพ์หล่อหลอมจิตใจของเด็กไทย สมกับการได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
พระราชทานดินวางหลุมศพเหยื่อไฟใต้ July 24, 2014 ยะลา-ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานดินวางบนหลุมฝังศพ ส.ต.ต. ฮามะเหยื่อคนร้ายถล่มรถยนต์ที่กรงปินัง เมื่อวันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 11.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ..
กรมพัฒนาธุรกิจฯ หนุนค้าปลีกค้าส่ง 20 จว.แนวชายแดน ลุยตลาดเออีซี July 24, 2014 กรมพัฒนาธุรกิจฯ หนุนค้าปลีกค้าส่ง 20 จังหวัดตามแนวชายแดน เตรียมลุยตลาดเออีซี ด้านธุรกิจในประเทศดันแผนสร้างความเข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมจัดอบรมความรู้เฉพาะทาง... เมื่อวันที่ 24 ก.ค. น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิ..
'ปลัดอุตฯ' เตือนผู้ทำเหมืองแร่ ฤดูฝนระวังเจอเหมืองถล่ม July 24, 2014 กระทรวงอุตฯ เตือนเหมืองทุกจังหวัด ระวังเหมืองถล่มช่วงหน้าฝน พร้อมออก 3 มาตรการป้องกันเหตุล่วงหน้า แนะ 4 พื้นที่เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างความเสี่ยงสูง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ... นายวิฑูรย์ สิ..
ชาวสวนปาล์มเดือดร้อนรง.สกัดน้ำมันหยุดกิจการ July 24, 2014 พัทลุง-ชาวสวนปาล์มเดือดร้อนโรงงานสกัดน้ำมันหยุดกิจการระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน ที่จังหวัดพัทลุง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง..
หมอกควันอินโดกระทบชายแดนใต้ July 24, 2014 นราธิวาส-หมอกควันอินโดเริ่มมีผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นทั้งการเดินเรือและการบิน หมอกควันจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ล่าสุดทางจังหวัด..
คาร์บอมบ์บ่อนไก่ชนปัตตานีดับ2 July 24, 2014 เมื่อเย็น วานนี้ (23 ก.ค.) เกิดเหตุระเบิด คาร์บอมบ์ที่บริเวณบ่อนไก่ชนในพื้นที่บ้านห้วยเปรียะ หมู่ 3 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ร..

SOUTH PEACE

SBPAC

DEEP SOUTH WATCH

© 2010-2014 SOUTHDEEPOUTLOOK.COM. All Rights Reserved. E-Mail: info@southdeepoutlook.com