วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

17 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สงขลา-หาดใหญ่สิ้นชื่อ จากศูนย์กลางเศรษฐกิจ เหลือสภาพแค่เมืองรอง ท่องเที่ยว-โรงแรมปิดระนาว วอนรัฐจัดไมซ์กระตุ้น สร้างจุดขายท่องเที่ยวใหม่ๆ นายกมล สุทธิวรรณโนภาส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลากำลังย่ำแย่อย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่จากที่เคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของภาคใต้ได้เปลี่ยนไปเป็นแค่เมืองรอง หรือเมืองทางผ่านของนักท่องเที่ยวเท่านั้น ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักของคนท้องถิ่น ต้องประสบปัญหาขาดทุนทยอ...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

อับดุลการิม/อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ "Teh Tarik" หรือ "เตฮ์ ตาเระ"สำเนียงเสียงถิ่นมลายูที่เรียกขาน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "ชาชัก" เป็นกระบวนการชงชานมให้เกิดฟองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี แต่มาจากสองแขนที่แข็งขัน สลับรับ-ส่งส่วนผสมในกระบอกชงให้ตรงจังหวะ ตามแรงโน้มถ่วงของโลกให้กลายเป็น "ชา" (เตฮ์) ที่ถูก "ชักเย่อ" (ตาเระ) ที่มีรสละมุนของฟองนมตามแบบฉบับการชงชาที่พบในคาบสมุทรมลายู ไม่ปรากฏว่าประเทศใดเป็นต้นแบบในการชง "ชาชัก" แต่พบว่ามีร้านชาชักอยู่ทั่วไปทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และ...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

โดย... ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ การแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ที่ยาวนานมากว่า 15 ปี มี 2 มิติที่ต้องจับตาคือ "มิติด้านความมั่นคง" ใต้ปีกโอบของ "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)" ซึ่งยังคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าจะเห็นหน้าเห็นหลัง กับ "มิติด้านการพัฒนา" ใต้ปีกโอบของ "ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่วันนี้เริ่มมองเห็นถึงความสำเร็จที่เป็น รูปธรรมมากขึ้น และมิติหลังนี้เองที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะหนุนเสริมให้ ...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 62
อ.ต.ก.สนับสนุนนโยบายรัฐระบาย'ลองกองใต้'ล้นตลาด หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

อ.ต.ก. สนับสนุนนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร ระบายผลผลิต “ลองกอง” 3 จังหวัดชายแดนใต้ล้นตลาด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุดเงาะ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง และลองกอง ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด สนับสนุนให้กลไกลตลาดผลไม้ภายในประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนว...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 62
คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์ หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เอก วิภาวดี ake_Vipavadee@dailynews.co.th ชาวสวนมะพร้าวกลุ้มหนักราคาร่วงเหลือลูกละ 3-5 บาท เรียน คุณเอก วิภาวดี กระผมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกันราคามะพร้าวด้วย เนื่องจากราคาตกเหลือลูกละ 5 บาท ค่าลิง 2 บาท เหลือลูกละ 3 บาท ชาวสวนแบกภาระไม่ไหว ถ้าราคาจริง 10-15 บาท จะพอรับได้ชาวบ้านส่วนใหญ่เดือดร้อนจากปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เพราะสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยความเคารพอย่างสูง บือราเฮง ยะลา ผลผลิตมะพร้าว พื้นที่เพาะปลูกสำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในภา...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 62
'ไอเอ็มที'ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพธุรกิจ ไทยลงนามแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดฯ-มาเลย์-ไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3 ประเทศ เชื่อมโยง 6 ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หวังเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ขนส่งสินค้า พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้าฮาลาลให้เพิ่มขึ้น รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10-13 ก.ย.ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 25 และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ จ.กระบี่ โดยรัฐมนตรีว่าการก...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ณรงค์ ขุ้มทองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนดาวนายร้อยกรรมการยุทธศาสตร์ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา การค้าโลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ ที่นำหลักการค้าเสรีมาเป็นกรอบในการค้าระหว่างประเทศ แต่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ ประกอบกับภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้เริ่มขึ้นด้วย จึงทำให้ปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงมากขึ้น...? หลายภูมิภาคของโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาการขาดดุลงบประมา...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรียา เต๊ะตานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.สกนธ์ อนนท์รัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และ นางไพฤดี บัวสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐกล่าวว่า งานของดีเม...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ณรงค์ ขุ้มทองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนดาวนายร้อยกรรมการยุทธศาสตร์ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา การค้าโลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ ที่นำหลักการค้าเสรีมาเป็นกรอบในการค้าระหว่างประเทศ แต่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ ประกอบกับภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้เริ่มขึ้นด้วย จึงทำให้ปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงมากขึ้น...? หลายภูมิภาคของโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาการขาดดุลงบประมา...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ส.ส.กทม.-ภาคใต้พปชร.ผนึกกำลังช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง “ทิพานัน”ชงขายลองกองผ่านแอพฯเดลิเวอรี่ ชี้ทำทุกวิถีทางแก้ปัญหาความเดือดร้อน ดีกว่าเดินสายตีปี๊บแก้รธน.ขายฝันแก้ปัญหาเศรษฐกิจ วานนี้ ( 13ก.ย.62 ) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ส.ส. จักรพันธ์ พรนิมิตร, น.ส. บุณณดา สุปิยพันธ์ ดร. กฤชนนท์ อัยยปัญญา จัดหาพื้นที่สนับสนุนชาวสวนภาคใต้ขายลองกอง ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี โดยน.ส. ทิพานัน กล่าวถึงปัญหาราคาลองกองตกต่ำว่า พรรคพลังประชารัฐมีความห่วงใยพี่น้องเก...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 183 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,828 รายการ