วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

พื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ / สร้างความมั่นคงในอาชีพ ชูวิสาหกิจชุมชนแพะบ้านท่าน้ำ

 14 ก.ย. 2561 03:00 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปัตตานี : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะโล๊ะ หมู่1 ต.ท่าน้ำอ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายสุวิชช์ ศรีสุวรรณนายอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วย นายอรรถกรเหรียญนุ้ย ปลัดอำเภอประจำ ต.ท่าน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในการลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ ในการพัฒนากลุ่มปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงแพะด้วยการสร้างคอกเลี้ยง และนำแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อประโยชน์แก่ราษฎร จำนวน 25 ตัว มอบให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ เพื่อต่อยอดและสร้างรายจ่ายในครัวเรือน
นางสุนีย์ ชุมนพรัตน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะบ้านท่าน้ำ กล่าวว่า เดิมชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงแพะอยู่แล้ว และได้มีการรวบรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรวมกลุ่มตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ต.ท่าน้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน มีแพะทั้งหมดกว่า 100 ตัวโดยเลี้ยงแพะทุกตัวอยู่ในคอกสมบูรณ์ปลอดโรค และเลี้ยงถูกต้องตามหลักศาสนา โดยไม่ปล่อยให้แพะออกไปหากินข้างนอก เพราะถ้าเลี้ยงปล่อยไปกินอาหารของชาวบ้าน จะไม่สามารถนำแพะไปทำพิธีกรรมต่างๆ ได้
"ราคาขายเนื้อกิโลกรัมละ 170 บาทหรือถ้าขายเป็นตัวแพะ 4 เดือน ราคาตัวละ2,000 บาท ส่วนตลาดของที่นี่เป็นลูกค้าในพื้นที่ ลูกค้าข้างเคียง และขาจร ซึ่งปัจจุบันปริมาณแพะที่ส่งขายไม่เพียงพอต่อตลาด โดยเฉพาะช่วงพิธีกรรมของศาสนาอิสลามหรือในช่วงเทศกาลทางศาสนาไม่เพียงพอ ต้องประสานกับเครือข่ายที่ยังไม่เป็นสมาชิกและเกษตรกรในการส่งเนื้อแพะ ทั้งนี้ในอนาคตจะเพิ่มสมาชิกโดยคัดเลือกจาก 1. สมาชิกจะต้องมีคอกเลี้ยงแพะ 2.มีแปลงหญ้า และ3.จะต้องมีประสบการณ์เลี้ยงแพะอย่างน้อย2-3 ปี"นางสุนีย์ กล่าวและว่า
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนเงินสัจจะเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในอนาคต โดยสมาชิกจะต้องทำสัญญา 3 ปี ในการเก็บเงินสัจจะถึงจะสามารถเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ได้นอกจากนี้สมาชิกได้ทำเป็นกองทุนอาหารแพะโดยซื้อมาขายให้กับสมาชิกในราคาถูก ขณะที่มูลแพะก็สามารถขายเป็นรายได้ ในกระสอบละ 30-50 บาท
ด้านนายกัสมัน แวกะจิ เจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ต.ท่าน้ำ กล่าวว่า เริ่มแรกที่เข้ามาทำโครงการฯ ได้เข้ามาหาข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านตะโล๊ะ พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงแพะ และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะบ้านท่าน้ำ ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่พบคือสภาพคอกแพะเดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งคอกที่จะขยายเลี้ยงแพะได้จึงส่งเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ใหญ่ของสถาบันฯและได้รับโอกาสให้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงแพะด้วยการสร้างคอกเลี้ยงและดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน เกษตรกร 5 รายรับมอบแพะพระราชทานเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จำนวน 25 ตัว เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเลี้ยงแพะในคอก ซึ่งจะส่งผลให้แพะสมบูรณ์ได้ราคาดี--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Comment
Related