วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เด็กกำพร้าสู้ชีวิต อิสามะแอ สะแม โอกาสที่เป็นจริง จากทุน ศอ.บต. ซีพี ออลล์ พร้อมส่งต่อความสำเร็จสู่เด็กไทยในแดนใต้

 12 ก.ย. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"ด้วยสถานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดี แล้ววันหนึ่งเรามีชีวิตที่ดีขึ้นจากโอกาสที่ได้รับ ผมจึงอยากส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆ คนอื่น เพราะวันหนึ่งหากเขาประสบความสำเร็จขึ้นมา เท่ากับว่าผมได้ต่อยอดอนาคตของคนๆ หนึ่งให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ และผมเชื่อว่าสิ่งดีๆ เหล่านี้จะถูกส่งต่อออกไปอย่างไม่สิ้นสุด" เสียงบอกเล่าด้วยความภูมิใจของว่า ที่ ร.อ.อิสามะแอ สะแม หรือน้องแอล
ใครจะคิดว่าชีวิตเด็กคนหนึ่งซึ่งสูญเสียคุณพ่อตังแต่ยังเด็ก และเกือบไม่ได้เรียนหนังสือเพราะสถานภาพและความไม่พร้อมของครอบครัว จะเติบโตกลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นผู้แนะนำเส้นทางความสำเร็จในอนาคตให้กับเด็กคนอื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ ว่าที่ร.ต.อิสามะแอ สะแม หรือ "แอล" เด็กกำพร้าที่เกิดและเติบโตในจังหวัดปัตตานี คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งอนาคตที่เขาจะได้ลืมตาอ้าปาก เลี้ยงดูแม่และน้องๆ ให้ได้อยู่ดี กินดีไปพร้อมกับงานที่เขารัก
"แอล" เด็กหนุ่มจากปัตตานี เล่าถึงชีวิตเมื่อเป็นเด็กว่า เสาหลักของบ้านมีแม่เพียงคนเดียวที่คอยหาเลี้ยงเขาและน้อง 'แหวนทองที่แม่มีอยู่วงเดียวในชีวิต แม่ยอมที่จะเอาไปจำนำ เพื่อนำเงินมาซื้อนมให้เขาและน้องกิน' นั่นคือสิ่งที่แอลยังคงจำฝังใจมาจนถึงวันนี้ และสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แอลจึงตั้งเป้าหมายด้วยการเรียนจบสูงๆ มีหน้าที่การงานที่ดี แต่เมื่อวันที่เดินมาถึงทางเลือกของชีวิต ระหว่างการเดินตามความฝัน ด้วยการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการมองหางานทำในโลกแห่งความเป็นจริง โดยละทิ้งเรื่องเรียนไปเลย เป็นสิ่งที่ต้องกลับมานั่งทบทวนอีกครั้งก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาเรียกการตัดสินใจครั้งนี้ว่า "ดื้อ"
"ดื้อ" ในที่นี้คือ "การดื้นที่จะเรียนต่อ" ดิ้นรนหาทุนการศึกษา และก็ได้รับโอกาสตามความมุ่งหวังตั้งใจโดยได้รับทุน "ศอ.บต.ซีพี ออลล์" หรือ ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย กับ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนที่รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ แอลได้นำเงินก้อนเล็กๆ ซึ่งเก็บจากการทำงานพิเศษตั้งแต่เรียนอยู่ม.4 มาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลตัวเอง และเริ่มทำงานพิเศษตั้งแต่เรียนปี 1 ช่วงแรกดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ด้วยความตั้งใจของแอล ทำให้กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเงินค่าครองชีพระหว่างการเล่าเรียน และด้วยรูปแบบการเรียนของสถาบันฯ คือ Work-Based Education เรียน 3 เดือนควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนตลอดระยะเวลา 4 ปีทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดูแลตัวเองและมีเงินเหลือส่งกลับไปให้แม่ ซึ่งความภูมิใจของแอลไม่หยุดแค่นั้น เมื่อสำเร็จการศึกษา ภาพความฝันก็ปรากฎเป็นจริงทันที เพราะทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่แนะแนวและรับสมัคร" เพื่อออกไปให้ความรู้ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ต่อไป
แอลเล่าต่อว่า ผมทำหน้าที่แนะแนวและมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้ รวมไปถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน จากทุนที่เคยได้รับในวันนั้นสู่การเป็นผู้ให้ในวันนี้ เพราะที่นี่คือบ้านผม และที่สำคัญผมมีทุนการศึกษาไปมอบให้เด็กๆ ซึ่งอาจไม่รู้มาก่อนว่ามีทุนสนับสุนนการศึกษาอยู่อีกมาก ถ้าผมเข้าไปถึงพื้นที่และสามารถส่งต่อโอกาสให้น้องๆ ที่ยากจน แทบจะไม่มีโอกาสเรียนต่อ ก็จะทำให้พวกเขาได้เข้าถึงการศึกษา เพื่อจะได้จบออกมามีเงินเดือน มีรายได้ที่ดี มาเลี้ยงดูครอบครัว และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ของเขาต่อไปได้
"หากผมเลือกทำงานอื่น ผมประสบความสำเร็จแค่คนเดียว แต่ถ้าผมทำงานแนะแนวการศึกษา คนทีสำเร็จกับผมคือเด็กๆ จำนวนมาก วันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จขึ้นมา มันเท่ากับว่า ผมได้ต่อยอดอนาคตของเด็กเหล่านั้น ให้มีอนาคตที่ดีต่อไปได้"
กว่า 23 ปีที่บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม 2 แห่งคือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนศูนย์การเรียนฯ กว่า 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ มอบโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมไปแล้วกว่า 18,000 คน--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Comment
Related