วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มทภ.4คุยสื่อช่วยหนุนสันติสุข

 09 พ.ย. 2561 08:00 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอ จ.สงขลา เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมประสานความร่วมมือในการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ โดยชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมชี้แจง
พล.ท.พรศักดิ์กล่าวว่า การทำงานของตนในฐานะ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 จะยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตนมีความความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นความทุกข์ใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ คือปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการร่วม หรือ ศปร. ทั้ง 37 อำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเอื้อ ต่อการพูดคุยสันติสุข ซึ่งความคืบหน้าไปด้วยดี และคาดว่าจะบรรลุผลในอนาคตอันใกล้
"สำหรับการพูดคุยสันติสุขนั้นรัฐบาลได้แต่งตั้งให้ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย ส่วนระดับพื้นที่ ผมดูแลรับผิดชอบ จะมุ่งเน้นควบคุมพื้นที่ ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยสันติสุข นอกจากนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้เห็นต่าง และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลตามความเป็นจริง จะส่งผลดีต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว" พล.ท.พรศักดิ์กล่าว--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 10 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related