วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ครม.อนุมัติซี 10 กระทรวงศึกษาฯ

 09 ม.ค. 2562 17:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

8 มกราคม 2562
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัด ศธ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย
ทั้งนี้ดังนี้คือ1.นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น รองเลขาธิการ กพฐ.
2.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 9 ชลบุรี สำนักงานปลัด ศธ. เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
3.น.ส.ประดินันท์ สตีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ.
4.น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ.
5.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศธภ.1 (ปทุมธานี) เป็น ศธภ.1
6.นายประหยัด อนุศิลป์ รองศธภ. 6 (นครศรีธรรมราช) เป็น ศธภ.6 (นครศรีธรรมราช)
7.นายสันติ แสงระวี รองศธภ. 8 (ยะลา) เป็น ศธภ.8 (ยะลา)
8.นายชอุ่ม กรไกร รองศธภ.13 (อุบลราชธานี) เป็น ศธภ.13 (อุบลราชธานี)
9.นายธีรพงษ์ สารแสน รองศธภ.10 (อุดรธานี) เป็น ศธภ. 10 (อุดรธานี)
10.นายนิสิต ชายภักตร์ รองศธภ. 7 (ภูเก็ต) เป็น ศธภ. 7 (ภูเก็ต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
" ความจริงแล้ว ศธ.มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 15 ตำแหน่งแต่ขณะนี้ ครม.อนุมติแต่งตั้ง 10 รายซึ่งทั้งหมดผ่านการกระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอน หน้าที่ของผมคือกลั่นกรอง ระดับรัฐมนตรีก็มีการหารือร่วมกันหมดและนำเข้า ครม.จึงอยากบอกว่าได้ทำทุกอย่างรอบคอบ ส่วนที่ว่างอยู่อีก 5 ตำแหน่ง คือ เลขาธิการ กกอ.1 รองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กอศ.1 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. 1 ตำแหน่ง ซึ่งสัปดาห์หน้าจะยังไม่มีการเสนอรายชื่อทั้ง 5 ตำแหน่งนี้แน่นอน เพราะตรงนี้คงจะค่อย ๆ ขยับ ค่อย ๆ ดูคนเพิ่มและผมย้ำเสมอว่าเรื่องคนคิดนาน ๆ
" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา: www.komchadluek.net
News Code: gen g:komchadluek g:agency g:nmg p:wkc v:netnews

Comment
Related