วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยอดค้าชายแดน'มาเลย์'พุ่ง3.6แสน ดีเดย์1เม.ย.เปิด'ด่านสะเดา'นำร่องบริการ24ชม.

 13 มี.ค. 2562 05:06 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ศุลกากรดีเดย์นำร่องเปิดบริการ "ด่านสะเดา" สงขลา 24 ชม. วันที่ 1 เมษายนนี้แห่งแรกในไทย หลังยอดค้าชายแดนมาเลย์ปี 2561 ยอดพุ่ง 3.6 แสนล้าน ด้าน "นายด่านสะเดา" เผยการก่อสร้างด่านแห่งใหม่คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ด่านศุลกากรสะเดาจะเริ่มเปิดให้บริการ 24 ชม. สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เป็นการทดลองนำร่องแห่งแรก โดยหลังจากนี้ 3 เดือนจะประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ 100% เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการค้าชายแดนบริเวณด่านสะเดามีผู้มาใช้บริการมากขึ้น โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้าผ่านด่าน 364,140.57 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 326,781 ล้านบาท และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ต.ค. 2561-ก.พ. 2562) มีมูลค่าการค้า ผ่านด่าน 161,825.44 ล้านบาท และมีการจัดเก็บรายได้ทุกประเภททั้งอากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมในปี 2561 มูลค่า 3,437.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่เก็บได้ 3,097.65 ล้านบาท ส่วนในช่วงต้นปี 2562 เก็บได้ 1,606.55 ล้านบาท
สำหรับสินค้าที่มีการนำเข้าผ่าน ด่านสะเดา เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียง ส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์สันดาป ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญที่ผ่านด่านนี้ เช่น ยางธรรมชาติ เครื่องประมวลข้อมูล ส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องสันดาปภายใน เป็นต้น
นายศิริพงษ์กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 85% แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 โดยโครงการนี้ใช้งบประมาณลงทุนก่อสร้าง 1,352 ล้านบาท จัดจ้างบริษัท พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างในพื้นที่ห่างออกไปจากด่านเดิม 1 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของด่านสะเดา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัย 39 ยูนิต จำนวน 3 หลัง อาคารที่พักอาศัยข้าราชการ 20 ยูนิต บ้านพักข้าราชการและนายด่าน อาคารหอคอยแลนด์มาร์ก อาคารโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารเก็บของกลาง ถังเก็บน้ำและท่อสูบน้ำ อาคารผู้โดยสาร อาคารตรวจสินค้า ซึ่งสามารถให้บริการคอนเทนเนอร์ได้ 6 ช่อง และซุ้มประตูเข้า-ออก
รายงานข่าวระบุว่า ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยเฉลี่ยแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท มีผู้โดยสารเดินทางผ่านพรมแดน 5.5 ล้านคน ยานพาหนะเข้าออก 8.4 แสนคัน ซึ่งได้มีการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะมีการใช้บริการด่านนี้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ทางกรมศุลกากรร่วมกับจังหวัดสงขลา จึงได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ที่อยู่ติดกัน เนื้อที่ 20-3-38 ไร่ เพื่อสร้างอาคารด่านพรมแดนแห่งใหม่ แก้ไขปัญหาความแออัด
สำหรับการเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยการนำระบบการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน หรือ ASEAN Single Window (ASW) มาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ ATIGA e-Form D นับตั้งแต่ช่วงตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 มีการใช้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีอากรผ่าน e-Form D จำนวน 779 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของจำนวนการออก Form D ซึ่งมี 7,860 ฉบับ และในส่วนนี้มีผู้ประกอบการออกฟอร์มด้วยระบบ self certificaiton 5,330 ฉบับ
"ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดจะเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ใช้ระบบ ASW มากขึ้น หลังจากเริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าว พบว่าผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจ จึงมีการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 10% การใช้ระบบนี้จะทำให้ออกเอกสารได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารที่ชิปปิ้งด้วย หากเอกสารครบและถูกต้องจะทำให้ออกฟอร์มได้รวดเร็ว"
หากย้อนดูมูลค่าสินค้านำเข้า-ส่งออกที่ผ่านด่านสะเดา ช่วงปี 2558-2561 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี โดยปี 2558 มูลค่ารวม 344,690 ล้านบาท ปี 2559 มูลค่ารวม 324,053.24 ล้านบาท ปี 2560 มูลค่รวม 326,781 ล้านบาท ปี 2561 มูลค่ารวม 364,140.57 ล้านบาท ปี 2562 (ต.ค. 61-ก.พ. 62) มูลค่ารวม 161,825.44 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกปี 2561 ได้แก่ 1.เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มูลค่านำเข้า 39,448.387 ล้านบาท 2.สื่อบันทึกที่ยังไม่ได้บันทึกที่จัดทำไว้เพื่อการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ด้วยวิธีที่คล้ายกัน มูลค่านำเข้า 20,931.659 ล้านบาท 3.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร มูลค่านำเข้า 17,143.486 ล้านบาท 4.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ มูลค่านำเข้า 16,920.545 ล้านบาท 5.วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่านำเข้า 16,846.443 ล้านบาท
ขณะที่ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61-ก.พ. 62) สินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุด 5 อันแรก ได้แก่ 1.เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มูลค่านำเข้า 22,478.2431 ล้านบาท 2.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน มูลค่านำเข้า 8,510.541 ล้านบาท 3.จานบันทึกเทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำ มูลค่านำเข้า 8,157.867 ล้านบาท 4.วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,018.998 ล้านบาท และ 5.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ใช้กับเครื่องจักร มูลค่านำเข้า 6,515.998 ล้านบาท
ด้านสินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ยางธรรมชาติ มูลค่า ส่งออก 24,652.100 ล้านบาท 2.เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มูลค่า ส่งออก 20,923.620 ล้านบาท 3.ส่วนประกอบและอุปรกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร 17,131.907 ล้านบาท 4.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ มูลค่าส่งออก 16,183.619 ล้านบาท และ 5.ไม้ยางพาราแปรรูป มูลค่า ส่งออก 8,986.997 ล้านบาท
ขณะที่ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61-ก.พ. 62) สินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด 5 อันแรก ได้แก่ 1.เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มูลค่าส่งออก 11,018.33 ล้านบาท 2.ยางธรรมชาติ มูลค่าส่งออก 8,898.90 ล้านบาท 3.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร 7,081.86 ล้านบาท 4.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน 5,047.12 ล้านบาท และ 5.วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,074.50 ล้านบาท

บรรยายใต้ภาพ
ศิริพงษ์ วุฑฒินันท์

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
News Code: das eco csmr g:prachachat g:agency g:paper g:mati p:ptk v:paperl

Comment
Related