วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

แม่ทัพภาค4สนองราชเสาวนีย์ จัดทำแผนเร่งจรรโลงพุทธศาสนาชายแดนใต้

 14 มิ.ย. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผอ.กอ.รมน.ภาค 4 กล่าวถึงแผนการจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2561 ว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายลอบยิง วางระเบิด วางเพลิง ก่อกวน ตลอดจนการบ่อนทำลาย เป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ราษฎรไทยพุทธ และราษฎรไทยมุสลิม ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ จึงถวายฎีกาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยพระองค์ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากนอกพื้นที่ไปจำพรรษาในวัดที่ขาดแคลน ปัญหาการไม่มีพุทธศาสนิกชนรับเป็น เจ้าภาพถวายกฐินและผ้าป่า ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุนดูแลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และพระสงฆ์ ให้ดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด พยายามให้พระสงฆ์ไม่ลาสิกขา สามารถประกอบศาสนกิจสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนเพื่อจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับสนองตามพระราชเสาวนีย์ ด้วยการใช้ศักยภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ของส่วนราชการและราษฎร ประสานงานบูรณาการร่วมกันในงานสำคัญ 2 งาน คือการรณรงค์หาพระสงฆ์มาจำพรรษาให้กับวัดที่ขาดแคลน การจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทอดผ้าป่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธไม่ให้สูญหายไป--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Comment
Related