วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศอ.บต.จัดงาน รวมพลคนบูโด แก้ไขปัญหาที่ดิน

 26 ก.ย. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนบูโด โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเข้าร่วม ที่ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวอ.เมือง จ.ปัตตานี
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการมอบเอกสารสิทธิให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุทยานบูโด-สุไหงปาดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่รอบบูโด-สุไหงปาดี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เคยเสียโอกาสต่างๆ และครั้งนี้เป็นการจัดงานรวมพลคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบูโด-สุไหงปาดี คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ทับซ้อน และผู้ที่จะได้รับการออกโฉนดอีก4 ปีเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการทำงาน
สำหรับกิจกรรมรวมพลคนบูโดในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเห็นถึงความจริงใจจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2542 และได้แก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบหนังสือรับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินให้กับประชาชนซึ่งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินราษฎรระดับอำเภอ ได้รับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 13,132 แปลง และมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 50 ราย กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
ที่มา: http://www.naewna.com

Comment
Related