วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 29 ก.ย. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา" เพื่อจัดเก็บพัสดุ อุปกรณ์ และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค หรือ "ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" สำรองไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Comment
Related