วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

‘นราธิวาส’ร่วมใจปลูกดอกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ ‘วันดินโลก’

 11 ต.ค. 2561 12:00 น. | หมวดหมู่ ความร่วมมือของภาคประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

11 ต.ค.61 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก5 ธ.ค.61 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่5ธ.ค.61 ซึ่งเป็นวันดินโลก
นายรุ่งเรือง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก5ธ.ค.61เป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่5ธ.ค.61 ดังนั้น อ.สุไหงปาดี ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9รวมทั้งให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองได้ และขยายผลไปสู่เกษตรกรข้างเคียง ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ที่มา: http://www.naewna.com

Comment
Related