วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กรมธนารักษ์เว้นค่าเช่า 2 ปี ช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบภัยพายุ "ปาบึก"

 10 ม.ค. 2562 14:14 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรมธนารักษ์ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก โดยเฉพาะผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ประกอบการเกษตร และใช้ประโยชน์อื่นๆ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุด 2 ปี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรงของพายุโซนร้อนปาบึกได้เคลื่อนที่เข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดพายุลมพัดแรง มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วนในเบื้องต้น โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก คือ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี เสียหายทั้งหลังให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลังพิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ (ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้) หรือเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี
กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงจากการที่ไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน นอกจากนี้ สำหรับผู้เช่าอาคารราชพัสดุให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยยึดตามแนวทางการดำเนินการเช่นเดียวกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น คือ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า
ตามข้อเท็จจริง จากการที่ไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน อีกทั้งได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่รายงานความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้กรมธนารักษ์รับทราบ หากเห็นควรให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดให้ส่งรายละเอียดและความเห็นให้กรมธนารักษ์พิจารณาเป็นรายกรณี
อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า ผลการสำรวจความเสียหายใน 23 จังหวัด เบื้องต้นพบว่า มีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 71 ราย จาก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 68 ราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย สำหรับการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนทั่วไป ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประสานส่วนราชการ เพื่อใช้สถานที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และหรือเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับกรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยสามารถขอกู้เงินสวัสดิการของกรมธนารักษ์ได้ นอกจากนี้ ให้เร่งสำรวจความเสียหายและประมาณการงบประมาณในการซ่อมแซมให้กรมธนารักษ์โดยด่วน
TAGSกรมธนารักษ์ที่ราชพัสดุพายุปาบึก

ที่มา: www.prachachat.net
#TAGS #กรมธนารักษ์ #ที่ราชพัสดุ #พายุปาบึก
News Code: sto g:prachachat g:agency g:mati p:wptk v:netnews

Comment
Related