วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

 11 มี.ค. 2562 05:48 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

...ระพี ผ่องบุพกิจ พ่อเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทราตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ และเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
...พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "สช.ปัตตานี Family Fun Run 2019" เพื่อระดมทุนซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเอกชนในสังกัดและส่งเสริมการเปิดลานกีฬาให้กับชุมชนรอบสถานศึกษา ให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีแนวทางต้านภัยยาเสพติด ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
...บรรหาญ เนาวรัตน์ นายก อบต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี และ แสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัด อบต.โก่งธนู ร่วมกับอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต.โก่งธนู และชมรมคนริมน้ำ ต.โก่งธนู อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ โดยการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามแนวทางดำเนินงานจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด ที่บริเวณหน้าวัดญาณเสน หมู่ 10 ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื่องจากขณะนี้ผักตบชวาที่ขึ้นแน่นคลองเริ่มมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งชาวบ้านหวั่นว่าจะทำให้น้ำเน่าเสียด้วย

บรรยายใต้ภาพ
ระพี ผ่องบุพกิจ
พงศ์เทพ ไข่มุกด์
--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das gen g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related