วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ผสมเทียมไก่เบตง รองรับความต้องการผู้บริโภค

 14 เม.ย. 2562 03:15 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"ไก่เบตง" เป็นไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีน หรือ ที่เรียกว่า "ไก่กวางไส" ซึ่งเป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธุ์แลนซาน ไก่เบตงถือเป็นเครื่องบ่งบอกสัญลักษณ์ใต้สุดแดนสยามอย่างหนึ่ง หลายคนรู้จัก ไก่เบตงในเรื่องของรสชาติ ความอร่อย จุดเด่นของไก่สายพันธุ์นี้คือ เนื้อนุ่ม หนังกรอบ ไม่มีมันผสม ใครได้ ลิ้มรสอาจทำให้ลืมไก่เนื้อสายพันธุ์อื่นได้ และนอกจากความอร่อยแล้ว ไก่เบตงยังติดอันดับไก่เนื้อที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทย คิดราคาแบบปรุงสำเร็จแล้วตกตัวละ 1,200 บาท แต่อย่าเพิ่งตกใจกับราคา ขอบอกเลยว่าไก่เบตง คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน เพราะกว่าจะเป็นเนื้อไก่ที่อร่อยขนาดนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงเขาต้องใช้เวลาเลี้ยงถึง 6-8 เดือน นานกว่าไก่พันธุ์อื่น ๆถึงเท่าตัว จึงไม่แปลกที่ไก่เบตงจะมีรสชาติอร่อย และกำลังเป็นของหายากในขณะนี้
ลักษณะเด่นของไก่เบตง มีขนสีเหลืองทอง หงอนจักร แข้งและหนังสีเหลือง ตัวเมียมีขนน้อยมาก ตัวผู้หนัก 2.5-4 กก. ตัวเมียหนัก 2-3 กก. ตอนเป็นลูกไก่จะไม่มีขน จนอายุประมาณ 5-6 เดือน จะออกขนอ่อนสีเหลืองทอง อายุการให้เนื้อ ประมาณ 8-12 เดือน เลี้ยงแบบปล่อย ชอบกินหญ้าและแมลง ชอบอากาศร้อนชื้น ไก่เบตงเนื้อเหนียวนุ่ม นิยมทำเป็นไก่สับ ไก่นึ่ง ไก่ต้มเครื่องยาจีน ข้าวมันไก่ และข้าวหน้าไก่
จากความโดดเด่นในเรื่องความอร่อยและมีราคาที่แพงกว่าไก่พันธุ์อื่น นับวันความต้องการของผู้บริโภคจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความสำคัญในเรื่องการขยายพันธุ์ เพื่อตอบสนองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ จึงได้ศึกษาวิจัยการผสมเทียมขึ้น เพื่อผลิตลูกไก่ให้เพียงพอภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและไม่กลายพันธุ์ พร้อมกันนี้ได้ตั้งฟาร์มตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้พื้นที่ 5 ไร่ ที่บ้านกำปงบูเกะ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา โดยมีนายวรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ควบคุม พร้อมถ่ายทอดวิทยาทานแก่นักศึกษาในเวลาเรียน และเปิดอบรมฟรีแก่เกษตรกรที่สนใจในการเพาะพันธุ์ไก่สายพันธุ์เบตง ทั้งการเลี้ยงเพื่อรับประทานและเพื่อการจำหน่าย ในหลักสูตรระยะสั้น ที่วิทยาลัยชุมชนกำหนด
อ.วรัญญู เปิดเผยว่า เมื่อปี 61 วิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริ จ.ยะลา เพื่อมาพัฒนาไก่เบตง เนื่องจาก ไก่เบตง เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะของจังหวัด มีราคาค่อนข้างสูง แถมมีความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก โดยราคาขายไก่สดอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาทขึ้นไป ใน ขณะที่ผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้องการให้ความรู้เพื่อต่อยอดและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร นำไปสร้างมูลค่าของรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีการ เกษตร จึงได้ศึกษาเรียนรู้การผสมเทียม ขึ้นมา เพื่อขยายพันธุ์ไก่เบตง ให้มีการเลี้ยงที่กว้างขวาง กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจใน จ.ยะลา
"ขณะนี้ที่ฟาร์มศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการผสมเทียม และนำไข่ ที่ได้มาฟักเป็นลูกไก่ ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ไก่ที่ผสมเทียม สายพันธุ์จะไม่กลาย รสชาติของเนื้อไก่ เหมือนกับไก่ที่เลี้ยงเดิมทุกอย่าง และยังทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนกว่าที่เบตง มีภูมิคุ้มกันดีทนต่อการติดโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ทางฟาร์มฯ ได้ทดลองผสมเทียมข้ามสายพันธุ์ โดยนำเชื้อของไก่เบตง มาฉีดผสมเทียมกับไก่ไข่ เพื่อทดลองว่า ลูกพันธุ์ที่ออกมา จะมีไข่ดก แบบต้นตำรับไก่ไข่ และมีเนื้อรสชาติอร่อยเหมือนไก่เบตงหรือไม่ คาดอีก 5-6 เดือน คงจะได้รู้ผล" อ.วรัญญู กล่าว.
--จบ--

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 เม.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das agri g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related