วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'สงขลา-วูลองกอง'ตั้งหน่วยวิจัยเผยแพร่สู่นานาชาติ

 13 มี.ค. 2562 02:23 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มรภ.สงขลา จับมือนักวิชาการ มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย หารือจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง สร้างแรงจูงใจอาจารย์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ พร้อมนำลงพื้นที่เกาะยอเก็บตัวอย่างพืช เตรียมทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา ต้อนรับ ศ.สตีเฟ่น จี. ไพน์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย วูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย ในการสัมมนาพิเศษ "Why research unit is important for the University" ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งหน่วยวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัย โดยมุ่งหวังในการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ มรภ.สงขลา เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ นำไปสู่การประสานงานความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2562
ผศ.ดร.ทวีสินกล่าวต่อว่า การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งหน่วยวิจัย โดยมีอาจารย์ของทางคณะเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม จัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งนำนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง ลงพื้นที่เกาะยอ เพื่อสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชในการทำวิจัยร่วมกัน ในอนาคต

ที่มา: ข่าวสด
News Code: das edu g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related