วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มรภ.สงขลาปั้นยุวมัคคุเทศก์

 11 ต.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดอบรมเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 18 รุ่นที่ 5 ให้แก่เครือข่ายเยาวชนจากนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา รวม 60 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมุ่งหวังให้เกิดแนวร่วมด้านการอนุรักษ์ครอบคลุมทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การประสานความร่วมมือกันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ พร้อมต่อยอดสู่ผู้นำชุมชน ให้มีการดำเนินงานร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นต่อไป--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 12 ต.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related