วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

รายงาน: 'ปฏิญญานครศรีธรรมราช'จี้รัฐตั้งทีมศึกษา'คลองไทย'

 13 มิ.ย. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กมลพร ชิระสุวรรณ
แนวคิดเกี่ยวกับการขุด "คลองไทย" เพื่อเชื่อมทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันของคนในพื้นที่ ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ เห็นได้จากจำนวนผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "คลองไทย. คนใต้ว่า อย่างไร? ณ ห้องประชุม โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่าย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย มูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้และสมาคมคลองใต้เพื่อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาหลายร้อยคนในครั้งนี้ได้หมด
ได้ "แม่เหล็ก" คนสำคัญมาร่วมให้ข้อมูล อาทิ พล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธานมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรมว.ศึกษาธิการ และ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตส.ส. กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ที่มาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้าสะท้อนความเห็นตอนหนึ่งว่า หากมีคลองไทยเกิดขึ้นมั่นใจว่า ในภูมิภาคนี้จะกลายเป็นที่ชุมนุมของโลกทั้งทางด้านธุรกิจ การค้าการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว ที่จะมีมูลค่ามหาศาล คลองไทย จึงมิใช่เป็นเพียงยุทธศาสตร์ชาติของประเทศเท่านั้น แต่ยังถือเป็นยุทธศาสตร์ของโลกเลยทีเดียว
สอดรับกับความเห็นของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ช่วงแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคลองไทย ว่า วันนี้ความเจริญรุ่งเรืองเกือบทุกด้านกำลังเคลื่อนย้ายมาสู่ภูมิภาคนี้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การคิดเรื่องคลองไทยจึงไม่ใช่อยู่ที่การขุดคลอง แต่ คลองไทย ได้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษยชาติในโลกด้วย ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า เรื่องนี้ใหญ่กว่าเรื่องการปฏิรูปประเทศด้วยซ้ำ วันนี้คนไทยต้องเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ต้องคิดปฏิรูปทั้งโลก คิดแบบมียุทธ ศาสตร์โดยใช้ คลองไทย เป็น ตัวเชื่อม โครงการคลองไทยจึงมีความหมายมาก ขอเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาเชิงลึกเพื่อให้เกิดการตกผลึกให้ได้ เพราะเวลาไม่คอยท่า เราคิดมามากกว่า 300 ปีแล้ว มาถึงวันนี้น่าจะถึงเวลาแล้วจึงไม่ควรชักช้าอีกต่อไป
ขณะที่ พล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป กล่าวเน้นย้ำถึงเรื่องนี้ว่า เป็นเวทีให้ความรู้ทางวิชาการ ไม่มีวาระทางการเมืองใดๆ แต่เป็นวาระของชาติที่จะมีโครงการขนาดใหญ่ลักษณะนี้ เกิดขึ้น ถือเป็นการลงทุนในการพัฒนาประเทศในระยะสั้นและระยะยาว ที่จะยกระดับทางเศรษฐกิจของไทยและของโลก การลงทุนจะหลั่งไหลมาไทยจากทั่วโลก เกิดการสร้างงานให้กับคนในภาคใต้และภาคอื่นๆ มี ธุรกิจเกิดขึ้นในทุกสาขา เป็นแหล่งทำกินให้กับลูกหลานคนไทยได้
จากทุกความเห็นที่เกิดขึ้นในเวทีนี้ก่อเกิดเป็น "ปฏิญญานครศรีธรรมราช" ที่เห็นพ้อง ต้องกันว่า การขุดหรือสร้างคลอง ไทยนั้นได้มีการศึกษามาแล้วหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของวุฒิสภาช่วงปี 2543-2548 ที่เสนอเส้นทาง 9A ผ่าน 5 จังหวัดเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่มีความน่าสนใจ อย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี การดำเนินการโครงการขนาดใหญ่นั้นจะต้องผ่านการศึกษาโดยรัฐบาล
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบันได้ตั้ง "คณะกรรมการระดับชาติ" ขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในด้านต่างๆ และในขณะนี้ประเทศกำลังจะเดินไปสู่การเลือกตั้ง ผู้ร่วมสัมมนาชาวใต้ได้ประกาศอย่างแน่วแน่และยืนยันว่า จะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า 1 คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์จะมอบให้กับพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายสนับสนุนคลองไทย
ทั้งนี้ เมื่อปี 2544 กรรมาธิการวุฒิสภาได้รื้อฟื้นและได้ศึกษาเรื่องการขุดคลองดังกล่าว และได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2548 ให้ดำเนินการขุดคลองไทยเชื่อม 2 ฝั่งทะเลตามแนวคลองใหม่ หรือที่เรียกว่า เส้นทางแนว 9A ซึ่งมีความกว้างประมาณ 400 เมตร ยาว 135 กิโลเมตร มีแนวคลองพาดผ่านพื้นที่5 จังหวัด คือ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยดินที่เกิดจาก การขุดคลองลึก 30 เมตรนั้นจะนำมาถมเป็นเกาะเทียมฝั่งอ่าวไทย มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 1 แสนไร่
นั่นคือเสียงเรียกร้องของภาคส่วนต่างๆ ที่อยากให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 2561--

Comment
Related