วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ทส. มั่นใจ เตรียมพร้อม ป้องกัน แก้ไขวิกฤติภัยแล้งปี 62 ได้แน่

 09 เม.ย. 2562 19:12 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มั่นใจ เตรียมพร้อมป้องกัน แก้ไขวิกฤติภัยแล้งปีนี้ได้แน่ ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ 12 แห่งทั่วประเทศ ดูแล ปชช.เดือดร้อน
วันที่ 9 เม.ย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บูรณาการร่วมกันดำเนินการแก้ไขภัยแล้ง โดยบูรณาการข้อมูลระหว่างศูนย์เมขลา ของกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยนาคราช ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนสามารถมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้
นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำ จัดเตรียมชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดินและใต้ดิน จำนวน 2 ชุด ระบบผลิตน้ำประปาชนิด RO จำนวน 2 ชุด เครื่องสูบน้ำ 311 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 63 คัน
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อติดตาม รายงาน และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ทางกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุน 17,827 แห่ง และระบบกระจายน้ำ 751 แห่ง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง สำหรับการเตรียมการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สนับสนุนน้ำต้นทุนหรือจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 132 จุด พร้อมชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด และชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบ (หน่วยนาคราช) จำนวน 37 ชุด
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับกองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ปตท. ดำเนินการโครงการ “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง 62” โดยได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยมีศูนย์ดำเนินการใน 8 แห่ง ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง, มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่, กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก, มณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น, สโมสรร่วมเริงไชย จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช, มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา และกองบัญชาการกองทัพบก แขวงบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
หากประชาชนต้องการทราบและติดตามสถานการณ์น้ำ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำบาดาลในพื้นที่ สามารถติดต่อ สายด่วน 1310 กด 5 หรือทาง website กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
"จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบให้ นายสุวัจ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำไปปฏิบัตินั้น ทำให้มั่นใจได้ว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรพกำลังทุกอย่างเตรียมรับมือไว้พร้อมแล้ว จึงขอเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจว่า จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน" โฆษก ทส. กล่าว.

ที่มา: www.thairath.co.th
News Code: loc g:thairath g:agency p:wtr v:netnews

Comment
Related