วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คุยไม่ได้ผล!ส่อเปลี่ยนหัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขฯแก้ไฟใต้

 11 ต.ค. 2561 15:00 น. | หมวดหมู่ การเจรจาเพื่อสันติ
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“บิ๊กป้อม”ประชุมแก้ไฟใต้ ตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษาชายแดนใต้-ปรับก.ม.ศอ.บต. ส่อเปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขฯ เหตุผลพูดคุยไม่ได้ผล
เมื่อวันที่11ต.ค. ที่ตึกสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 4/2561 โดยมีพล.อ.วัลลภ รักเสนา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะเลขานุการคปต. ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในฐานะกรรมการคปต. ส่วนหน้า พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นนัดแรกหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้แก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีมติแต่งตั้งนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แทนนายพรชาต บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสมช.
ทั้งนี้ เลขาธิการสมช. เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมคปต.ได้รับทราบเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ ปีงบประมาณ 2561 และทำงานในปี 2562 พร้อมรับทราบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งได้พิจารณาการปรับปรุงกฎหมายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด และการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่โดยเร็ว โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และขอให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมคปต.ได้ประเมินผลภาพรวมว่าทำไมมีการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเพราะจากตัวแทนผู้ร่วมพูดคุยดังกล่าวหรือไม่ จึงมีการหารือถึงการจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยฯ จากพล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และกรรมการ คปต. เป็นพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมการ คปต. และอดีตแม่ทัพภาคที่4หลังจากที่รัฐบาลมาเลยเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยดังกล่าว ทำให้มีการหารรือว่าฝ่ายไทยจะเปลี่ยตัวหัวหน้าคณะฯ ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคปต.ในวันนี้ (11ต.ค.) ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยฯ โดยจะต้องรอให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและตัดสินใจอีกครั้งก่อนจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไป.
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related