วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศูนย์ข่าวอินไซด์ : CHOT เผยบ.ย่อยหยุดผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 ย้ายฐานการผลิตไปที่ โรงงาน จ. สงขลา

 10 ต.ค. 2561 18:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องเย็น โชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOTI เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ประชุมมีมติ ให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงาน บริษัท เทพ พิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด (บริษัทย่อยฯ) ที่จังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานบริษัทฯ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา แทน สาเหตุเนื่องจาก ค้านของการตลาด ลูกค้ามีคำสั่งซื้อสินค้าน้อยลง เนื่องจากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเข้าตรวจสอบขบวนการผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัดปัตตานี เพราะเป็นพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งลูกค้ามีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย
ด้านของบุคลากร เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบุคลากรในระดับผู้บริหารโรงงาน ลงทำงานในพื้นที่ตั้งของโรงงานที่จังหวัดปัตตานีได้
ด้านการผลิต การย้ายการผลิตจากโรงงานจังหวัดปัตตานี มาโรงงานที่จังหวัดสงขลา จะสามารถควบคุมและบริหารจัดการด้านต้นทุนผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ดีขึ้น โดยเริ่มหยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และ สำหรับการหยุดดำเนินการผลิตดังกล่าวของบริษัทย่อยฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ--- หุ้นอินไซด์ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Comment
Related