วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ป.ป.ท.ตรวจ21โรงเรียนเจอนักเรียนผีเพียบ ส่งป.ป.ช.เชือด

 10 ม.ค. 2562 15:36 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ป.ป.ท. สรุปยอด21โรงเรียนมีนักเรียนผีทุกแห่ง ส่วนต่างสูง10-231รายเตรียมขยายผลตรวจเพิ่มเติม หากพบทุจริตเงินอุดหนุน-เอื้อเก้าอี้ผอ.โรงเรียน ส่งป.ป.ช.เชือด
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยความคืบหน้าการสุ่มตรวจข้อเท็จจริงบัญชีรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศกรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่2/2560และภาคเรียนที่1/2561หลังพบว่ามีการแจ้งตัวเลขจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลรายบุคคล หรือDMCให้สูงเกินจริง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์โยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กข้ามขั้นไปยังโรงเรียนขนาดใหญ่ รวมทั้งยังได้เงินรายหัวใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยไม่มีตัวผู้เรียนอยู่จริง ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจ21โรงเรียนทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ได้สรุปภาพรวมเบื้องต้นพบว่ามีบัญชีรายชื่อนักเรียนเกินจำนวนที่แจ้งไว้ในระบบข้อมูลรายบุคคลDMCของสพฐ. ทุกแห่ง โดยพ.ต.ท.วันนพ กล่าวอีกว่า สำนักงานป.ป.ท.เขต1ทำการตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง5โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่าเรือ“นิจยานุกุล”จ.พระนครศรีอยุธยา มีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน1,584คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,548คน ส่วนต่าง36คน, โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน2,816คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง2,780คน ส่วนต่าง36คน,โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี มีรายชื่อนักเรีย จากDMCจำนวน3,292คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง3,235คน ส่วนต่าง57คน,โรงเรียนสระบุรีวิทยา จ.สระบุรีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน3,579คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง3,548คน ส่วนต่าง31คนและโรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน904คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง874คน ส่วนต่าง30คนสำนักงานเขต ป.ป.ท. เขต2สุ่มตรวจ3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จ.ชลบุรีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน521คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง481คน ส่วนต่าง40คน,โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จ.ชลบุรีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน519คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง473คน ส่วนต่าง46คน,โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา จ.ชลบุรีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน1445คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,353คน ส่วนต่าง92คน
พ.ต.ท.วันนพ กล่าวด้วยว่า สำนักงานป.ป.ท. เขต3ตรวจสอบ5โรงเรียน คือ โรงเรียนขามสะแกแสง จ.นครราชสีมามีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน1,510คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,279คน ส่วนต่าง231คน,โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน527คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง406คน ส่วนต่าง121คน,โรงเรียนภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน503คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง453คน ส่วนต่าง50คน,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จ.ยโสธรมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน444คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง396คน ส่วนต่าง64คน และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ จ.ยโสธรมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน514คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง366คน ส่วนต่าง148คนสำนักงานป.ป.ท.เขต 4ตรวจสอบโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม จ.ร้อยเอ็ดมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน368คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง286คน ส่วนต่าง82คนสำนักงานป.ป.ท. เขต5ตรวจสอบ โรงเรียนแม่ริมวิทยา จ.เชียงใหม่มีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน1,288คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,256คน ส่วนต่าง32คนสำนักงานป.ป.ท.เขต6ตรวจสอบโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลกมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน523คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง440คน ส่วนต่าง83คนสำนักงานป.ป.ท.เขต7ตรวจสอบโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์ จ.สมุทรสาครมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน1,502คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,459คน ส่วนต่าง43คนสำนักงาน ป.ป.ท.เขต8ตรวจสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีมีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน2,164คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง2,154คน ส่วนต่าง10คน สำนักงานป.ป.ท.เขต9ตรวจสอบโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา มีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน2,055คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,948คน ส่วนต่าง107คน และคณะทำงานส่วนกลาง ป.ป.ท. ตรวจสอบ2โรงเรียน คือ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ มีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน1,550คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง1,449คน ส่วนต่าง101คน และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ มีรายชื่อนักเรียนจากDMCจำนวน2,501คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง2,390คน ส่วนต่าง111คน ทั้งนี้ การสุ่มตรวจของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ยังคงดำเนินการต่อไปตามที่ได้รับร้องเรียน หากพบโรงเรียนใดมีความผิดชัดเจนเข้าข่ายส่อไปในทางทุจริต หรือเอื้อประโยชน์กับตำแหน่งหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะทยอยส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาต่อไปจนกว่าผลตรวจจะเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ต้นสังกัดพิจารณาอีก ซึ่งการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ใช่คดีที่จะต้องเข้าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: edu g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment
Related