วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยะลาสนับสนุนประธานอาเซียนของไทย

 14 เม.ย. 2562 02:04 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มูกะตา หะไร
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562" โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ ในอาเซียน และยังมีการแสดงของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ แต่งกายในชุดของแต่ละประเทศในอาเซียนร่วมงานจำนวนมาก
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศอาเซียน ซึ่งมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม
นายอนุชิต กล่าวอีกว่า จังหวัดยะลา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทางด้านรัฐเปรัค และอำเภอเบตง มีความสัมพันธ์กันในหลายมิติทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และมุ่งเน้นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวยะลาในการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศ การทุกท่าน ได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนในปี 2562.

ที่มา: เดลินิวส์
News Code: das g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related