วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ทุ่ม 6 พันล้านผุดสถานีขนส่งสินค้า 6 จังหวัด

 12 ต.ค. 2561 18:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

คมนาคม ไฟเขียวผุด “Truck Terminal” สถานีขนส่งสินค้าในภูมิภาค หลังพบรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่ากลับกรุงฯ กว่า 50% ประเดิมสร้าง 6 จังหวัด วงเงินลงทุนรวมกว่า 6 พันล้านบาท ใช้รูปแบบ PPP ชี้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อื้อ
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ในภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าแต่ละจังหวัด ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เสนอ 17 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าในเมืองชายแดน 9 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, ตาก, หนองคาย, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, สงขลา และนราธิวาส และสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่ยังไม่เหมาะสมเรื่องการลงทุน จึงให้ดำเนินการใน 6 จังหวัดที่ดูแล้วมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดก่อน ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี มุกดาหาร และหนองคาย โดยใช้วงเงินลงทุนรวมกว่า 6 พันล้านบาท
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 6 แห่ง จะเป็นการบริหารงานในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยที่ประชุมได้มอบให้ ขบ. ไปทบทวนรายละเอียดของแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 6 จังหวัดให้มีความชัดเจน ทั้งแผนการดำเนินโครงการ การเวนคืนที่ดิน กรอบเวลาการดำเนินงาน การจัดหางบประมาณ และการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งต้องออกแบบคลังสินค้า และชานชลาให้เหมาะสมกับวิธีการบริหารจัดการสินค้าของเอกชน อีกทั้งแผนดังกล่าวควรทำให้เชื่อมโยงไปยังท่าเรือบกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และสถานีบรรจุตู้สินค้าทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อบูรณาการการขนส่งสินค้าร่วมกันด้วย ทั้งนี้ต้องดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นให้เสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป
นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีขนส่งสินค้าอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง, สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ซึ่งที่ผ่านมามีแต่รถบรรทุกไปส่งสินค้ายังจุดหมายปลายทางต่างๆ แต่ขากลับส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวเปล่าวิ่งกลับกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 50% เพราะปลายทางไม่มีสถานีขนส่งสินค้า ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ทำลายสิ่งแวดล้อม และถนนก็พังด้วย ดังนั้นการสร้างสถานีขนส่งสินค้าจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างมาก อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศด้วย.
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related