วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สสส.สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 4 มิติ จัดแข่งขัน '3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1' ดึงเยาวชนไทยห่างไกลอบายมุข

 10 มิ.ย. 2561 03:00 น. | หมวดหมู่ กีฬา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายเชาวลิต สิทธิเวช รองประธานชมรมรักสุขภาพแสนสุข จ.ชลบุรี, นางสาวจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. และนายธัชชัย พิมพ์สกุล ประธานเทคนิคการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สสส. หรือ "3 ส เกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า "สสส.มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ด้วยการรณรงค์และสร้างกระแสสังคมที่ตระหนักในกิจกรรมทางการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการ สสส. ค่ายผู้นำชุมชนและค่ายผู้นำเยาวชน เป็นแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้เราจึงจัดให้มีโครงการการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สสส. หรือ "3 ส เกมส์ " ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกิจกรรมต่อยอดของโครงการ พร้อมทำให้เยาวชนสนใจและตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้มีประสบการณ์และสามารถนำรูปแบบการจัดการไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย.2561 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล (ชาย) มีเยาวชนเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 236 คน"
นายเชาวลิต สิทธิเวช รองประธานชมรมรักสุขภาพแสนสุข จ.ชลบุรี กล่าวว่า "เทศบาลเมืองแสนสุขยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "3 ส เกมส์" ครั้งที่ 1 เรามั่นใจว่ากิจกรรมนี้ที่ทาง สสส.ได้ริเริ่มขึ้น จะช่วยให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์และบุคลากรต่างๆ ไว้รองรับการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว"
ด้านนางสาวจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. กล่าวว่า "แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา แผนกิจกรรมทางกาย อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ สสส. จึงได้ริเริ่มจัดการแข่งขัน "3 ส เกมส์" ขึ้น เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานทั้ง 6 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.นครสวรรค์ จ.นครราชสีมา และกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนท้องถิ่นและแกนนำเครือข่ายด้วยเช่นกัน"
ขณะที่นายธัชชัย พิมพ์สกุล ประธานเทคนิคการแข่งขัน กล่าวว่า "การแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น 3 ชนิดกีฬา โดยกีฬาว่ายน้ำ จะแบ่งตามกลุ่มอายุชาย-หญิง ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี (เกิด พ.ศ.2554) จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิด พ.ศ.2548) ส่วนกีฬาฟุตบอล 9 คน เพศชายอายุ 11-13 ปี (เกิด พ.ศ.2548-2550) และกีฬาฟุตซอล อายุ 10-12 ปี (เกิด พ.ศ.2549-2551) ซึ่งหลังจบการแข่งขันนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีจะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีให้ด้วย"
สำหรับ "3 ส เกมส์" ครั้งที่ 1 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สำนักงานราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 โทร.09-1232-6942.
บรรยายใต้ภาพ
กีฬา สสส. วิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย จันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. เชาวลิต สิทธิเวช รองประธานชมรมรักสุขภาพแสนสุข จ.ชลบุรี และธัชชัย พิมพ์สกุล ประธานเทคนิคการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สสส. หรือ "3 ส เกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561.--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Comment
Related