สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ก.ย. - ๖ ต.ค. 60

 09 ต.ค. 2560 13:29 น. | อ่าน 321
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๘๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐)
        ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ การเยียวยา (เมีย ตร.สุดทนดูแลผัวเหยื่อบึ้มโจรใต้ ๔ ปี โดนฮุบเงินบริจาค)
        ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามนโยบายการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์), การรักษาความปลอดภัยฯ (..๑) เปิดภาพ ทหารพรานคนสวย ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ ดอกไม้งามบนปลายปืน, ๒) สถานการณ์ป่วนใต้ลดลง ๗๗ %, ๓) ส่งมอบตำแหน่งผู้การกองปราบใหม่ลั่นยึดมั่นสานต่อแนวทางเดิมที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน, ๔) จับโจรใต้บึ้ม ๔ ทหารดับยอมรับสารภาพแล้ว ๑ ชี้ก่อเหตุแฝงประโยชน์ และ ๕) โรงงานยาสูบ แถลงผลจับกุมบุหรี่เถื่อน ปีงบประมาณ 2560 พร้อมมอบเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปราม), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนราธิวาส, ๒) ชาวยะลาแห่ใช้บัตรคนจนเนืองแน่น เครื่องสแกนมีน้อยให้บริการล่าช้า, ๓) หนุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เข้าโรงคัดมาตรฐาน GMP และ ๔) สสว.-สถาบันอาหารจับคู่ธุรกิจให้คลัสเตอร์มะพร้าวที่เวียดนาม), กีฬา (๔๙ ดาวรุ่งแดนใต้เข้าแคมป์บุรีรัมย์ทดสอบฝีเท้ารอบท้าย ๑๖ – ๒๐ ต.ค.), อาชญากรรมในพื้นที่ (แก๊งฆ่าโหดโจ๋ ๑๗ มอบตัว ฉุนผู้ตายลอบเข้าบ้านหาลูกสาว), การศึกษา (..๑) กองทุนการศึกษาพัฒนาครู สานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙, ๒)​ พัฒนา เด็กไทย อ่านออกเขียนได้, ๓)​ ทีมโรงเรียนนราธิวาส ชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการถ้วยพระราชทาน งาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๘, ๔) ม.อ.เผยที่มา น.ร.หลั่งไหลเรียนรัฐศาสตร์ คณบดีเชื่อ – ผลงานของรุ่นพี่ ส่งเห็นโอกาสมีงานทำ และ ๕) เปิด "ห้องสมุดมีชีวิต" ในค่ายทหาร ๘ แห่งทั่วไทย), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (..๑) รถตุ๊กๆ ยะลาให้บริการฟรี วันที่ ๒๖ ต.ค. รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธี และ ๒) ป๋าเปรม เปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ฝาก เยาวชนรักษาความเป็นไทย), ความร่วมมือของภาคประชาชน (...๑) ตูน วิ่งระดมเงิน ๗๐๐ ล้าน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใต้-เหนือกว่า ๒ พันกิโล, ๒) อดีต จคม. กลับใจน้อมนำโครงการ ร.๙ ร่วมพัฒนาชาติไทย และ ๓) นาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ ๔ สร้างความแข็งแรงเครือข่ายประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคใต้),​ การพูดคุยเพื่อสันติสุข ("บิ๊กโบ้" วอนอย่าเชื่อมโยงเหตุการณ์ จชต.กับผลการพูดคุย ย้ำเดินหน้ายุทธศาสตร์สันติวิธี), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (...๑) หลังเลนส์ในดงลึก, ๒) ชาวอุทัยฯ-สงขลา-ยะลาแห่ทำบุญตักบาตรเทโวฯเนื่องในวันออกพรรษา และ ๓) ยลจิตรกรรมฝาผนัง ล้ำค่า บันทึกร่องรอยเวลา..สู่ปัจจุบัน) และ ยาเสพติด (...๑) ป.ป.ส.เปิดปฏิบัติการ ๑๓๘๗ ทั่วไทยครั้งที่ ๑๙ ยึดทรัพย์อีกกว่า ๔ ล้านบาท และ  ๒)​ ชุมพรจับยาบ้า-ไอซ์ ๔๐ ล้าน)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์   เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ร้อยละ ๕๐

  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐
        สัปดาห์นี้จำนวนข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และสื่อต่างประเทศที่มีรายงานเกี่ยวกับ จชต.มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย เท่านั้น อีกทั้งมีเนื้อหาในเชิงบวกเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างมาเลเซียและไทย คือ รายงานบทวิเคราะห์ของวานิชธนาคารมาเลเซีย Maybank IB เสนองานวิจัยที่มีเนื้อหาสนับสนุนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลีกสงขลากับท่าเรือปีนัง Maybank IB ให้ความเห็นว่าโครงการนี้จะมีส่วนกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
        ประธานกรรมาธิการความสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรรัฐเปอร์ลิส-ไทย สนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมจ.สตูล กับ รัฐเปอร์ลิส ความยาว ๑๓ กิโลเมตร ซึ่งมีจุดขึ้นลงฝั่งไทยที่ต.ตำมะลัง อ.เมือง สตูล กับ Bukit Putih ใกล้กับกัวลาเปอร์ลิส เมืองเอกของรัฐเปอร์ลิส 

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -5.295ln(x) + 24.527) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.931ln(x) + 5.8308) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๘๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐)

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

   ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-09-23

  26

  5

  5.20

  2017-09-24

  24

  1

  24.00

  2017-09-25

  19

  3

  6.33

  2017-09-26

  16

  8

  2.00

  2017-09-27

  14

  10

  1.40

  2017-09-28

  12

  2

  6.00

  2017-09-29

  13

  0

  13.00

   

  17.71

  4.14

  8.28

  2017-09-30

  9

  0

  9.00

  2017-10-01

  6

  0

  6.00

  2017-10-02

  12

  1

  12.00

  2017-10-03

  20

  2

  10.00

  2017-10-04

  11

  1

  11.00

  2017-10-05

  15

  0

  15.00

  2017-10-06

  13

  0

  13.00

   

  12.29

  0.57

  10.86

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.386ln(x) + 1.1948) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ – ๒๒ ก.ย.๖๐)  ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวกได้แก่ "บิ๊กโบ้" วอนอย่าเชื่อมโยงเหตุการณ์ จชต.กับผลการพูดคุย ย้ำเดินหน้ายุทธศาสตร์สันติวิธี

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.948ln(x) + 2.0635) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) (ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันในสัปดาห์นี้)

  ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.4981ln(x) + 1.1752) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.221ln(x) + 0.7555) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐)  (ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้) ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) พลิกปมสั่งเด้ง ผอ.พศ.ก่อน ครม.คืนตำแหน่งเปิดคำสั่งแก้วิกฤตสงฆ์ห้ามเฟซบุ๊ก-วัตถุมงคล, ๒) ทูตมั่นคงสหรัฐฯ ลงใต้ดูงานด่านสะเดา พร้อมติดตามสถานการณ์ ๓ จชต., ๓) บิ๊กตู่โกยแต้ม บัตรรูดปรื๊ดกลายเป็นขวัญใจคนจน, ๔) บิ๊กตู่เดือดภาษีน้ำ ปัดรีด เกษตรกร แจงเก็บรายใหญ่, ๕) สนองรัฐบาล บิ๊กตู่ ‘มท.’รับลูกล้างโกง ศอ.บต., ๖) ไทย ชง ๖ ข้อเสนอเขตศก.ร่วม ๓ ฝ่ายมาเลเซีย-อินโดฯ และ ๗) เน็ตประชารัฐ

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.991ln(x) + 6.2259) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินมีแนวโน้มความถี่ลดลง  (y = -0.18ln(x) + 0.681) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปิดภาพ ทหารพรานคนสวย ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ ดอกไม้งามบนปลายปืน, ๒) สถานการณ์ป่วนใต้ลดลง ๗๗ %, ๓)​ ส่งมอบตำแหน่งผู้การกองปราบใหม่ลั่นยึดมั่นสานต่อแนวทางเดิมที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน, ๔) จับโจรใต้บึ้ม ๔ ทหารดับยอมรับสารภาพแล้ว ๑ ชี้ก่อเหตุแฝงประโยชน์ และ ๕) โรงงานยาสูบ แถลงผลจับกุมบุหรี่เถื่อน ปีงบประมาณ 2560 พร้อมมอบเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปราม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ แกะรอย: รวมวาทะแม่ทัพใต้สะใจหรือจุดไฟขัดแย้ง

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.403ln(x) + 2.2255) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนราธิวาส, ๒) ชาวยะลาแห่ใช้บัตรคนจนเนืองแน่น เครื่องสแกนมีน้อยให้บริการล่าช้า, ๓) หนุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เข้าโรงคัดมาตรฐาน GMP และ ๔) สสว.-สถาบันอาหารจับคู่ธุรกิจให้คลัสเตอร์มะพร้าวที่เวียดนาม

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
   การเยียวยา ได้แก่ เมีย ตร.สุดทนดูแลผัวเหยื่อบึ้มโจรใต้ ๔ ปี โดนฮุบเงินบริจาค
  ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  -  การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามนโยบายการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  -  การรักษาความปลอดภัยฯ ได้แก่ ๑) เปิดภาพ ทหารพรานคนสวย ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ ดอกไม้งามบนปลายปืน, ๒) สถานการณ์ป่วนใต้ลดลง ๗๗ %, ๓) ส่งมอบตำแหน่งผู้การกองปราบใหม่ลั่นยึดมั่นสานต่อแนวทางเดิมที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน, ๔) จับโจรใต้บึ้ม ๔ ทหารดับยอมรับสารภาพแล้ว ๑ ชี้ก่อเหตุแฝงประโยชน์ และ ๕) โรงงานยาสูบ แถลงผลจับกุมบุหรี่เถื่อน ปีงบประมาณ 2560 พร้อมมอบเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปราม
  -  เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนราธิวาส, ๒) ชาวยะลาแห่ใช้บัตรคนจนเนืองแน่น เครื่องสแกนมีน้อยให้บริการล่าช้า, ๓) หนุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เข้าโรงคัดมาตรฐาน GMP และ ๔) สสว.-สถาบันอาหารจับคู่ธุรกิจให้คลัสเตอร์มะพร้าวที่เวียดนาม
  -  กีฬา ได้แก่ ๔๙ ดาวรุ่งแดนใต้เข้าแคมป์บุรีรัมย์ทดสอบฝีเท้ารอบท้าย ๑๖ – ๒๐ ต.ค.
  -  อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ แก๊งฆ่าโหดโจ๋ ๑๗ มอบตัว ฉุนผู้ตายลอบเข้าบ้านหาลูกสาว
  -  การศึกษา ได้แก่ ๑) กองทุนการศึกษาพัฒนาครู สานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙, ๒)​ พัฒนา เด็กไทย อ่านออกเขียนได้, ๓)​ ทีมโรงเรียนนราธิวาส ชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการถ้วยพระราชทาน งาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๘, ๔) ม.อ.เผยที่มา น.ร.หลั่งไหลเรียนรัฐศาสตร์ คณบดีเชื่อ – ผลงานของรุ่นพี่ ส่งเห็นโอกาสมีงานทำ และ ๕) เปิด "ห้องสมุดมีชีวิต" ในค่ายทหาร ๘ แห่งทั่วไทย
  -  การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) รถตุ๊กๆ ยะลาให้บริการฟรี วันที่ ๒๖ ต.ค. รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธี และ ๒) ป๋าเปรม เปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ฝาก เยาวชนรักษาความเป็นไทย
  -  ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ตูน วิ่งระดมเงิน ๗๐๐ ล้าน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใต้-เหนือกว่า ๒ พันกิโล, ๒) อดีต จคม. กลับใจน้อมนำโครงการ ร.๙ ร่วมพัฒนาชาติไทย และ ๓) นาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ ๔ สร้างความแข็งแรงเครือข่ายประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคใต้
  -  การพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ "บิ๊กโบ้" วอนอย่าเชื่อมโยงเหตุการณ์ จชต.กับผลการพูดคุย ย้ำเดินหน้ายุทธศาสตร์สันติวิธี
  -  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) หลังเลนส์ในดงลึก, ๒) ชาวอุทัยฯ-สงขลา-ยะลาแห่ทำบุญตักบาตรเทโวฯเนื่องในวันออกพรรษา และ ๓) ยลจิตรกรรมฝาผนัง ล้ำค่า บันทึกร่องรอยเวลา..สู่ปัจจุบัน
  -  ยาเสพติด ได้แก่ ๑) ป.ป.ส.เปิดปฏิบัติการ ๑๓๘๗ ทั่วไทยครั้งที่ ๑๙ ยึดทรัพย์อีกกว่า ๔ ล้านบาท และ  ๒)​ ชุมพรจับยาบ้า-ไอซ์40ล้าน

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.4571ln(x) + 1.6653) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ก.ย.๖๐) จากแนวโน้มระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ร้อยละ ๕๐

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓๐ ก.ย. – ๖ ต.ค.๖๐
        สัปดาห์นี้จำนวนข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และสื่อต่างประเทศที่มีรายงานเกี่ยวกับ จชต.มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย เท่านั้น อีกทั้งมีเนื้อหาในเชิงบวกเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างมาเลเซียและไทย คือ รายงานบทวิเคราะห์ของวานิชธนาคารมาเลเซีย Maybank IB เสนองานวิจัยที่มีเนื้อหาสนับสนุนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลีกสงขลากับท่าเรือปีนัง Maybank IB ให้ความเห็นว่าโครงการนี้จะมีส่วนกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
        ประธานกรรมาธิการความสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรรัฐเปอร์ลิส-ไทย สนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมจ.สตูล กับ รัฐเปอร์ลิส ความยาว ๑๓ กิโลเมตร ซึ่งมีจุดขึ้นลงฝั่งไทยที่ต.ตำมะลัง อ.เมือง สตูล กับ Bukit Putih ใกล้กับกัวลาเปอร์ลิส เมืองเอกของรัฐเปอร์ลิส 

        ๕.๑ New Straits Times และ Bernama สื่อมาเลเซียนำเสนอรายงานบทวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกปีนังกับท่าเรือน้ำลึกสงขลา จัดทำโดยวานิชธนาคาร Maybank มีเนื้อหาสนับสนุนโครงการนี้ ว่า จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคธุรกิจทั้งสองประเทศ
        บทวิเคราะห์ของ Maybank การก่อสร้างถนนขนาดใหญ่หรือเส้นทางรถไฟจะมีส่วนกระตุ้นการเดินทางและภาคธุรกิจท่องเที่ยว โครงการนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของดาโต๊ะโจฮารี อับดุล กานี่ รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงการคลังเมื่อเดือนกันยายน
        บทวิเคราะห์ของ Maybank มีความเห็นว่าหากข้อเสนอของรัฐบาลมาเลเซียได้รับการตอบรับจากรัฐบาลไทยและมีการเดินหน้าลงมือก่อสร้าง คาดว่าการขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่งนี้จะเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากสามารถเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และทดแทนโครงการคอคอดกระที่ประเทศไทยได้อีกด้วย
        บทวิเคราะห์ชื้นนี้ระบุด้วยว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมสงขลากับปีนังจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่บูกิต กายูฮิตัม เมืองชายแดนภาคเหนือของมาเลเซียติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา อีกด้วย

  (The government’s plan to build a railway line linking the sea ports of Penang and Songkhla in Thailand will help speed up economic activities in the northern region, Maybank Investment Bank Bhd said.
  “We are positive on this proposal as it will help to speed up economic activities in the northern peninsula. A major highway or railway line would also help to lift the movements of people (besides cargo) and tourism activities,” the research house said in a report.

        The proposal was mooted during Second Finance Minister Datuk Seri Johari Abdul Ghani’s visit to Thailand in mid-September. Maybank IB said if the proposal becomes a reality, both countries are expected to see good flow of goods and containers between Songkhla Port and Penang Port, bypassing the busy Straits of Malacca, and it could also replace the proposed Kra Canal at southern Thailand. Maybank IB said the proposal to better connect Penang Port with Songkhla Port could benefit Bukit Kayu Hitam.)
  ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/business/2017/10/288089/railway-line-linking-penang-sea-ports-and-thailand-spur-economic-activities

        **หมายเหตุ The Star สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน เปิดเผยว่า นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ พูดกับผู้สื่อข่าวมาเลเซียว่า โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกปีนังกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาได้รับการเสนอโดยนักธุรกิจมาเลเซียที่มีชื่อเสียงและมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับท่าเรือน้ำลึกปีนัง พร้อมทั้งเปิดเผยว่า โครงการนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาในการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในเดือนตุลาคม นี้
  ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/business/2017/10/288089/railway-line-linking-penang-sea-ports-and-thailand-spur-economic-activities
        ๕.๒ สำนักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ว่า รัฐบาลท้องถิ่นและภาคธุรกิจเอกชนรัฐเปอร์ลิส สนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตความยาว ๑๓ กิโลเมตรที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทย
        นายอาหมัด บากี อาลี ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรรัฐเปร์ลิส-ไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลท้องถิ่นรัฐเปอร์ลิสตั้งตารอการเริ่มต้นก่อสร้างโครงการนี้ และแม้กระทั่งนำนรัฐบาลไทยให้หารือกับรัฐบาลมาเลเซีย
        นายอาหมัด แสดงความเห็นภายหลังมีการนำภาพจพลองการก่อสร้างไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และสร้างกระแสความสนฝจอย่างกว้างขวาง สำนักข่าวเบอนามา เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมจ.สตูลกับรัฐเปอร์ลิส ในรหะว่างการเดินทางไปราชการที่จ.สตูล เมื่อเดือนกันยายน

  (Perlis is in support of the Thai government's plan to build a 13-kilometre bridge connecting Tamelang in Satun province to Bukit Putih in Perlis, said State Agriculture and Agro-based Industry and Perlis/Thailand Relations Committee chairman Ahmad Bakri Ali. He said the Perlis government looked forward to the opening of the new gateway and had even recommended that the Thai government discuss with the Malaysian government on the proposed project. "The project is costly and we have set aside a 42-acre (17 hectares) site in Bukit Putih near Kuala Perlis to build the Customs, Immigration and Quarantine Complex," he said here today.
  He was commenting on news of the proposed project complete with an artist's impression, which had gone viral on social media recently.
  Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha during a visit to Satun province last month reportedly approved the implementation of the project after having talks with the governor of Satun.....)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1397277
        ๕.๓ สำนักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ว่า พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ยืนยันเดืนหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขกับตัวแทนผู้เห็นต่างจากรัฐไทย (มาราปาตานี) ต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีกำหนดพูดคุยครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนตุลาคม
        พลเอกอักษรา เปิดเผยว่า เพิ่งจะเดินทางไปพบหารือกับผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยที่มาเลเซียเพื่อยืนยันเจตจำนงของรัฐบาลไทยยืนยันที่จะเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขและการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ
        พลเอกอักษรา เปิดเผยด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการกำหนดเพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพูดคุยครั้งต่อไป

  (The Thai government has reiterated its commitment to the peace process with MARA Patani (Patani Consultative Council) and will hold another round of talks following the completion of the royal cremation ceremony at the end of this month. According to its chief negotiator, Gen Aksara Kerdphol, both parties were ready and willing to negotiate on the establishment of Safety Zones (SZ) during their next round of peace talks.
        "I went (to Kuala Lumpur recently) to reiterate to the facilitator and convey the message to the dialogue partner about our commitment to the ongoing peace talks and the Safety Zone issue," he told Bernama when contacted, here, today.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1396216

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment
Related