วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และยึดมั่นในการแก้ไขปัญหา ตามกรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 23 ก.ย. 2560 19:11 น. | อ่าน 1526
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related