วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เกาะยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เกาะยาวมีลํกษณะเป็นพื้นดินทอดตัวเป็นแนวยาว ส่วนหนึ่งติดต่อกับอ่าวไทย

 18 ก.ย. 2560 12:40 น. | อ่าน 1644
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related