วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บูโดรักษ์สันติสุข พิทักษ์เขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี

 06 ก.ค. 2560 11:38 น. | อ่าน 1234
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พื้นที่เป้าหมาย ๓ จังหวัด (๙ อำเภอ ๒๕ ตำบล ๘๙ หมู่บ้าน)
- กลุ่มที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
- กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
- กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่หลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
- กลุ่มที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

Comment
Related