วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ขยายเวลาอยู่ในราชอาณาจักรไทยของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ

 28 มิ.ย. 2560 15:38 น. | อ่าน 1275
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เดิมหมดอายุ
วันที่ 31 มกราคม 2560
ขยายออกถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
บุตรแรงงานต่างด้าว อายุไม่เกิน 18 ปี
หมดอายุ 22 กันยายน 2560

Comment
Related